Er is een nieuwe brochure voor pachters en verpachters van grond van meer dan 1 hectare of van gebouwen voor de landbouw. In de brochure staan de pachtregels, prijzen en wijzigingen per 1 juli 2017.

De nieuwe pachtprijzen zijn de maximale pachtprijzen die verpachters kunnen afspreken met hun pachters. In de brochure leest u hoe u die prijzen berekent. Bij de uitleg over de rekenregels vindt u voorbeelden van berekeningen.

Digitaal indienen
Ook leest u in de brochure hoe u geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor 6 jaar of korter digitaal indient. Op deze manier indienen is eenvoudiger, goedkoper en sneller dan insturen op papier. U bespaart hierdoor € 28 per verzoek.

Regelt een intermediair uw geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter? In het digitale formulier zijn controles ingebouwd, waardoor u makkelijk ziet wat u nog moet invullen.

U vindt de brochure Pacht: Regels en prijzen 2017 op de RVO-informatiepagina Pachtprijzen bepalen.