De gestage toename van het aantal getroffen gebieden laat zien dat ook de Nederlandse boomkwekerij waakzaam moet blijven. We hebben elkaar hard nodig om Nederland vrij van Xylella te houden.

Tot op vandaag is de bacterieziekte al vastgesteld in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Monaco en Italië.De Europese Commissie heeft een nieuw overzicht gemaakt van alle regio’s en gemeenten waar Xf is aangetroffen. In dit overzicht is per regio onderscheid gemaakt naar ‘afgebakende gebieden’, en ‘geïnfecteerde gebieden’. Ook is in de lijst aangegeven welke subspecies zijn gevonden.

Naast het overzicht van de regio's heeft de Europese Commissie ook een aanvulling op de waardplantenlijst gepubliceerd.

bron: LTO Nederland bomen en vaste planten