Het Ctgb heeft een speciale Evaluation Manual opgesteld voor groene middelen (biopesticiden). Dit kan aanvragers helpen bij het indienen van een dossier. Kwalitatief betere dossiers zijn door het Ctgb sneller te beoordelen.

De Evaluation Manual Biopesticides beschrijft hoe het Ctgb de guidances en datavereisten interpreteert en toepast in de risicobeoordeling van werkzame stoffen en aanvragen voor middelen op basis van micro-organismen, plantextracten en semiochemicals. De nieuwe manual is een hulpmiddel om groene middelen consistent te beoordelen, en moet aanvragers helderheid geven over wat er van ze verwacht wordt. De manual is aanvullend op de bestaande guidances.

Vooral voor plantextracten en semiochemicals (signaalstoffen, waaronder feromonen) hangt de manual sterk samen met de Europese regelgeving voor de beoordeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn aparte Europese guidances voor plantextracten en semiochemicals. Micro-organismen (inclusief virussen) hebben specifieke datavereisten.

Workshops
In september organiseert het Ctgb twee workshops voor aanvragers waarin we de groene Evaluation Manual nog verder toelichten. Vanwege de grote belangstelling is er een extra workshop op 12 oktober.