Het budget voor de najaarsonde SDE+ is € 6 miljard. Dit staat in SDE+ Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2017 die op 12 juli in de Staatscourant is gepubliceerd.
 
De openstellingsronde SDE+ najaar 2017 loopt van dinsdag 3 oktober 2017, 9.00 uur tot donderdag 26 oktober 2017, 17.00 uur.
 
De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de realisatietijd voor zon-PV < 1 MWp van drie naar anderhalf jaar.

Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 3 oktober, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. Een paar weken voor de openstelling van de regeling is het mogelijk om uw subsidieaanvraag in concept klaar te zetten in het eLoket. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2017 en het eLoket vindt u via SDE.