Op donderdag 2 november organiseert onderzoeksprogramma Better Plants for New Demands samen met Plantum een bijeenkomst voor MKB-bedrijven. Doel van de bijeenkomst is om MKB-bedrijven te betrekken bij het wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Better Plants for New Demands’.

Wat kunt u deze dag verwachten?
Na de inloop met lunch praat allereerst dr. ir. Ernst van den Ende, directeur Wageningen Plant Research, u op hoofdlijnen bij over nieuwe veredelingstechnieken, genomics en andere belangrijke wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarna informeert Irene de Lange namens RVO u over belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking met kennisinstellingen, zoals subsidiemogelijkheden, rechten op resultaten/intellectuele eigendom, en het vinden van de juiste samenwerkingspartner. Vervolgens interviewen we op het podium enkele ondernemers over hun ervaringen met onderzoek: wat levert het op? Wat zijn ingrediënten voor een geslaagde samenwerking?Aansluitend praat u in een kleine groepje verder over een onderwerp waarover u meer wilt weten of waarover u ervaringen met collega-ondernemers wilt uitwisselen. Na een pauze wisselt u van groepje. De gesprekken worden geleid door een gespreksleider. Belangrijke conclusies of vervolgacties uit de gespreksgroepjes worden door de gespreksleiders plenair gedeeld. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Voor wie is het interessant?
De bijeenkomst is open voor zowel leden als niet-leden van Plantum. Er is beperkt ruimte en MKB ondernemers hebben voorrang bij deelname. Bij grote belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor om een selectie te maken uit de aanmeldingen op basis van de combinatie van moment van aanmelden en doelgroep voor de bijeenkomst. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 oktober 2016.

Datum en tijd
Datum: donderdag 2 november
Tijd: 12:00-17:30 uur (incl. lunch en borrel).
Locatie: in het midden van het land, exacte locatie volgt. Na aanmelding ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

Klik hier om u aan te melden