Van 7 maart tot en met 30 maart 2017 was de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ voorjaar 2017) geopend. Voor de SDE+ voorjaar 2017 is een budget van € 6 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen.
 
De aanvragen worden nu beoordeeld. Deze beoordeling van de projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking.
 
Op 28 juni 2017, 17.00 uur zijn 3.707 aanvragen voor SDE+ subsidie gehonoreerd. Hiermee is ruim € 4,7 miljard van het beschikbare budget voor de SDE+ voorjaar 2017 aan projecten toegekend.

Klik hier voor meer informatie.