Op donderdagmiddag 5 oktober organiseren LTO Glaskracht Nederland en Wageningen Plant Research weer het jaarlijkse WaterEvent bij de Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk.

Het WaterEvent 2017 informeert over de diverse mogelijkheden voor het beperken van emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen via het water. Met andere woorden: hoe komen we tot een emissieloze kas?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
  • zuiveringstechnieken
  • gebiedsgerichte projecten
  • lopend onderzoek binnen Glastuinbouw Waterproof
  • manieren om de waterstromen in beeld te krijgen en inzicht te krijgen in mogelijke emissiebeperkende oplossingen op het bedrijf
  • knelpunten bij recirculeren en de oplossingen daarvoor bij zowel sierteelt- als groententeeltgewassen
  • emissiebeperking bij grondgebonden teelten
Er is op deze dag ook volop ruimte voor discussie en netwerken en er zal weer een informatiemarkt zijn. Aan de precieze uitwerking van het programma van deze dag wordt momenteel gewerkt. Aanmelden is nog niet mogelijk, maar wellicht kunt u deze datum wel alvast reserveren in uw agenda.

Bron: Glastuinbouw Waterproof