Turkije, negeren of investeren? Dat was de prikkelende titel van de bijeenkomst die Royal FloraHolland op 28 juni jl. organiseerde in Aalsmeer. Tientallen geïnteresseerde kwekers en klanten luisterden naar presentaties over de markt- en ondernemerskansen in Turkije-Eurasia.

Royal FloraHolland volgt in het verkennen en ontwikkelen van deze nieuwe productie- en afzetmarkt een heldere route die via het analyseren van de markt en het opbouwen van een netwerk naar het creëren van een passende infrastructuur (digitaal, financieel, administratief ) loopt. Monique Heemskerk, manager Turkije-Eurasia: "Royal FloraHolland is hierin voorwaardenscheppend, zoals we dat in Europa al meer dan 100 jaar zijn. We verkennen, verbinden, vereenvoudigen en versterken internationale gebieden om de afzetmarkt voor sierteeltproducten wereldwijd te vergroten en om onze leden en klanten nieuwe kansen te bieden om hun omzet en marges te vergroten."


beeld genomen uit deze presentatie

Het nieuwe Afrika en Europa
Turkije, meent de veiling, heeft alles in zich om in productietermen het nieuwe Afrika te worden en in afzettermen het nieuwe Europa. De analyses tonen aan dat het land uitstekende productieomstandigheden kent en een grote, sterk groeiende afzetmarkt. Een afzetmarkt die in potentie nog groter blijkt te zijn als de strategische ligging van Turkije als brug naar Eurasia, fysiek, historisch en cultureel, in ogenschouw genomen wordt. Voor Royal FloraHolland bieden deze feiten meer dan voldoende grond om dit jaar te starten met een aantal projecten waarbij ketenbreed zowel Nederlandse als Turkse ondernemers betrokken zijn. De projecten richten zich op het ontwikkelen van (nieuwe) productiegebieden en het stimuleren van de consumentenvraag in met name de retail.

Verlagen handelsbarrières
Het Turkije-Eurasia team zet daarnaast in op het verlagen van de handelsbarrières door onder meer samen met Turkse standsorganisaties in gesprek te gaan met de Turkse overheid. In de tweede helft van 2017 zal 'een memo of understanding' getekend worden tussen Royal FloraHolland en het Turkse ministerie van Agriculture: een directe opmaat naar het verlagen van de importheffingen. Monique Heemskerk: "Het programma Eurasia is onderdeel van de uitvoering van onze 2020 visie en internationaliseringstrategie. Door het ontwikkelen van de groeimarkt Turkije-Eurasia dragen we substantieel bij aan het borgen van de leidende rol van Nederland in de wereldwijde sierteeltmarkt. Het is aan de ondernemers in Nederland en Turkije om te bepalen of ze hier actief op in willen spelen."

Politieke situatie
In de diverse presentaties werd ook stilgestaan bij de politieke situatie in Turkije. Monique Heemskerk vatte die informatie op het einde van de bijeenkomst kort en krachtig samen. "Het klopt dat de politieke situatie in Turkije - vanuit onze bril bekeken – onvoorspelbaar is en in de laatste maanden ondoorzichtiger is geworden. Echter, in dat opzicht is Turkije – feitelijk – geen ander land dan bijvoorbeeld China en de Afrikaanse productielanden. In die landen hebben we geleerd dat business en politiek niet met elkaar vermengd moeten worden. En dat de ontwikkelingen in dit soort groeimarkten altijd door zullen gaan of we als BV Nederland aanhaken of niet."

bron: Royal FloraHolland