Op dinsdag 27 juni heeft de gemeenteraad met grote meerderheid het ontwerpbestemmingsplan van Honderdland Fase 2 vastgesteld.Honderdland Fase 2 is een bedrijventerrein in ontwikkeling direct langs de Rijksweg A20 in Maasdijk. De komende jaren is ca. 25 hectare grond uitgeefbaar ten behoeve van realisatie van bedrijfsgebouwen. De maximaal toegestane milieucategorie van 4.2 aan de Rijksweg A20 maakt de weg vrij voor ontwikkelingen van bedrijfsgebouwen voor onder meer de AGF-branche.

Tevens wordt aan de toekomstige entree van bedrijventerrein Honderdland een drietal eilanden ontwikkeld. Deze eilanden hebben een goede zichtlocatie en krijgen een gemengde bestemming waardoor o.a. kantoren, leisure, horeca en detailhandel in volumineuze goederen in toegestaan.

Voor meer informatie:
honderdland.nl