"De sierteeltsector is kansrijk als we nu extra investeren in groene verbindingen", sloot voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders de Blooming Arena op 22 juni af. Daarmee vatte hij de plannen voor groene gordels rond steden, kinderen eerder in contact brengen met bloemen en planten en de groensector verbinden met de wereld van entertainment samen.Via netwerkbijeenkomsten kennis verspreiden, samenwerking zoeken en marktpartijen inspireren is een van de kernactiviteiten van Blooming Breeders, de sierteeltnetwerk-organisatie waarin alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd. Ton van Oostwaard, Pim van den Akker en Jan de Boer gingen tijdens de Blooming Arena op 22 juni in op verschillende marktkansen, zowel concrete plannen als hun dromen.

Groene gordels
'Maak van de Stelling van Amsterdam, ooit ontworpen en gebouwd om de stad in oorlogssituaties te beschermen, een groene gordel als wapen tegen de klimaatverandering. Dat kan door die gordel van 25.000 ha te beplanten met speciale gewassen. De investeringen daarin wegen ruimschoots op tegen de besparingen die we als maatschappij realiseren op zorgkosten' betoogde Ton van Oostwaard. Hij maakt voortgang met dit idee, dat ook wereldwijd om andere stedelijke agglomeraties kan worden gerealiseerd. Floriadedirecteur Jan Willem Griep, een van de aanwezigen, onderstreepte deze ideeën van harte. Van Oostwaard noemde vele voordelen van groen als bindmiddel van CO2, fijnstof en ultrafijnstof en zelfs de mogelijkheid om in plaats van vangrails beplanting te gebruiken.

Kinderen eerder betrekken
Pim van den Akker nam namens de Flower Factor en Young Crowds de bezoekers mee in zijn droom om kinderen eerder bij de groene wereld van bloemen en planten te betrekken. 'We hebben een ambitieus programma om leraren en docenten van kinderen in de leeftijd voor de Cito-toets te ontzorgen met ondersteunend educatief materiaal. Zowel gedrukt als digitaal, aansluitend bij de leerlijnen die zijn toegeschreven. Maar de sector moet het ook omarmen en ons financieel die laatste duw in de goede richting geven' riep hij de aanwezigen op. Zo'n 50% van het benodigde fonds voor de start van het programma is reeds verworven 'en we gaan ervoor om met de support van de sierteeltsector onze ambities vanaf volgend jaar te realiseren' eindigde hij onder applaus zijn gloedvolle betoog.

Dutch Garden in Disneyland Parijs
'Zelf de kinderen als consumenten én als toekomstige sectorgenoten opzoeken' is ook de motivatie om in Disneyland Parijs de Dutch Garden te presenteren, die volgende week wordt geopend. Dat was de strekking van de presentatie van Jan de Boer namens het consortium deelnemers, waarvoor Blooming Breeders de coördinatie van dit nieuwe project verzorgt. 'We brengen onze sierteeltsector, naast jeugdige bezoekers, ook in contact met de wereld van het entertainment. Het is een eerste start, waar we met enthousiasme en Hollandse ondernemerszin op zijn ingesprongen. Deze eerste aanzet kan leiden tot een prachtig vervolg en met z'n allen en als individuele bedrijven moeten we daar onze rol gaandeweg in vinden. En dat we wat kunnen bereiken staat vast. Want bloemen en planten verbinden mensen op emotionele gronden met elkaar', aldus De Boer die zijn presentatie lardeerde met filmpjes over 'the making of' de Dutch Garden.


Voor meer informatie:
Stichting Blooming Breeders
Postadres: Geerland 84, 1433 JV Kudelstaart
Secretariaat: 0297-321538
M. 06-53870289 (vz. Berry Philippa)
E. info@bloomingbreeders.nl
www.bloomingbreeders.nl