“In de nabije toekomst zullen veel meer dingen uitgerust worden met sensoren en via internet met elkaar verbonden zijn’’, zegt Cor Verdouw, Wageningen University & Research, in het laatste nummer van het tijdschrift ‘Transport en Logistiek’. In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de DaVin3i Community, waarin wordt gewerkt aan een verdere samenwerking in de sierteeltketen.

Hoe kan Nederland zijn leidende positie in de sierteelt handhaven, wat voor innovaties zijn hier voor nodig en welke stappen moeten er gezet worden om productie, handel, logistiek en coördinatie op afstand te realiseren? Dit zijn slechts enkele vragen die centraal staan in het Davin3i project en toegelicht worden in het artikel: ‘Transporteurs moeten toegevoegde waarde leveren’.

Carlijn Savelkouls, Wageningen University & Research, coördineert het DaVinc3i-project. De komende drie jaar zal de focus liggen op het uitbouwen van de DaVinc3i Community, het verbeteren van kennis over kwaliteitsgestuurde ketens, het ondersteunen van de besluitvorming, het innoveren van ketens en verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. In het project is aandacht voor een transparante keten door bijvoorbeeld het realtime volgen van een partij bloemen of planten. En vervolgens deze informatie gebruiken voor de logistiek, waardoor de efficiëntie verhoogd wordt en de kwaliteit verbeterd.

Community bijeenkomst Internet of Things
Ook voor nieuwe ontwikkelingen is aandacht binnen het project. Zo organiseert de Davinc3i Community op 29 juni 2017 een bijeenkomst over Internet of Things. In de toekomst zullen meer en meer dingen met elkaar zijn verbonden via sensoren en internet. “Van sierteeltproducten op de kwekerij, karren, containers en vrachtenwagen, tot de bloemen en planten bij de consumenten thuis’’, zegt Cor Verdouw. Hierdoor komt gedetailleerde informatie beschikbaar waar partners in de keten tijdig op kunnen inspelen. Volgens Verdouw wordt dit de toekomst.

Het hele interview met Cor Verdouw en Carlijn Savelkouls is hier te lezen.