Japan heeft wijzigingen voor export naar Japan doorgevoerd. In haar wijzigingen zijn ziekten, landen en producten uit de wetgeving verwijderd en er zijn ziekten, landen en producten aan de wetgeving toegevoegd.

Het is van belang dat producenten en exporteurs voor het komend teeltseizoen rekening houden met deze veranderingen. In relatie tot de herkomst, voor bepaalde ziekten en plagen is de eis dat het productieperceel op basis van bemonstering vrij bevonden moet zijn van bepaalde nematoden.

Als producent zit de grootste verandering in het bemonsteren op nematoden
Het gaat om waardplanten van Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi. Voor deze nematoden is de Japanse eis dat er geteeld moet zijn op een perceel waarvan bekend is dat de nematode niet voorkomt of is uitgeroeid. Naast het bemonsteren van de percelen, moeten ook de ondergrondse delen van de planten onderzocht worden, als uw productie bestemd is voor export naar Japan. Daarnaast is het belangrijk dat u partijaangifte doet bij de teeltaangifte van Naktuinbouw.

Als exporteur koopt u plantmateriaal in dat geschikt is voor export naar Japan
Geschikte bedrijven worden door Naktuinbouw geregistreerd en bijgehouden. Daarnaast zal bij export een wortelmonster van de waardplanten genomen worden en getoetst worden op Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi.

Zie voor meer informatie het bericht op de site van LTO Vakgroep Bomen en vaste planten