Periode 6 van 22 mei tot en mei 18 juni 2017 sloot af met een omzetdaling van 6%. De omzet kwam daardoor € 20 miljoen lager uit dan een jaar geleden.

De omzetdaling is het gevolg van de afzet richting Frankrijk die tegenviel doordat het de donderdag voor Franse Moederdag, Hemelvaart was en veel Fransen een lang weekend weg waren. Daarnaast was het mooie weer, in bijna heel Europa, ook een oorzaak van een daling van de verkoop. En mogelijk dat de handel ook meer voor zekerheid koos door iets minder bloemen en meer planten in te kopen. Alles bij elkaar resulteerde dat in een omzetdaling van 6% die geheel voor rekening van de snijbloemen kwam.


Royal Floraholland Omzet NL

Cumulatief komt de omzet uit op een groei van 1,6%. Door de omzetdaling is dat teruggelopen met 1,3%-punt. Overigens had periode 6, 2 veildagen minder in vergelijking met vorig jaar, maar de daling van de omzet komt niet voor rekening van de stuks maar door lagere prijzen.

Directe handel
Over de hele linie zien we het aandeel van de directe stromen verder toenemen. Ging het de afgelopen periodes bij de snijbloemen over tienden van procenten, nu nam het aandeel van de directe stromen toe met 4,4%-punt tot 34,5%. Alleen Hydrangea blijft wat achter met de afzet in de directe stromen, alle andere producten vertonen een behoorlijke groei. Bij de kamerplanten nam het aandeel van de directe stromen toe met 2,4%-punt tot 77,9% en bij de tuinplanten met 3,8%-punt tot 72,1%. Daarmee komen de tuinplanten bijna op het niveau van de kamerplanten.

Exportwaarde neemt toe met 13%
De exportcijfers over mei van Floridata laten een groei zien van 13%. Deze is gelijk
verdeeld over bloemen en planten. Frankrijk vertoont een daling door de tegenvallende Moederdag. In de UK is de situatie alleen nog maar onduidelijker geworden en daalde de export met 6%. De andere landen laten een grote groei zien zoals Duitsland +20%, Polen +25% en Rusland +30%.


Royal Floraholland Export NL

Kijken we naar de groeicijfers van de export over 2017 en de groeicijfers van Royal
FloraHolland, dan zien we dat de groei bij Royal FloraHolland achterblijft bij de groei
van de export. Het lijkt erop dat er steeds meer producten zijn die geëxporteerd
worden, maar niet via Royal FloraHolland zijn ingekocht.
Omzet snijbloemen neemt af met 14%

De aanvoer daalde met ruim 1% en de gemiddelde prijs kwam 13% lager uit. Vooral de prijsvorming van Roos viel tegen met een daling van 20%, zowel bij de producten geproduceerd in Nederland als bij de producten uit het buitenland. Ook chrysant en lelie daalde meer dan 10% in prijs. Bij gerbera bleef het beperkt tot 3%. Lisianthus was `een van de weinige producten dat zich kon handhaven en steeg in gemiddelde prijs met 4%.

Omzet kamerplanten neemt toe met 1%
De aanvoer daalde met een kleine 1% en de gemiddelde prijs steeg met 1,5%. Eigenlijk een hele stabiele periode voor de kamerplanten met weinig echte uitschieters omhoog of omlaag in de prijsvorming. De aanvoer van phalaenopsis lag wel 11% lager en zantedeschia steeg met 22%.

Omzet tuinplanten neemt toe met 14%
Er werden 5% meer stuks aangevoerd die gemiddeld 8% meer opbrachten. Na het
perkplantenseizoen is het nu het seizoen van de bloeiende vaste planten maar ook
de groente planten doen het goed.

bron: Royal FloraHolland