De 9e editie van het Westland Event vindt plaats op woensdag 6 december 2017 bij Royal Flora Holland in Naaldwijk. Dit jaar is het thema: "Internationale kansen en samenwerking".

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei, verstedelijking en schaarste van grondstoffen wereldwijd, wordt steeds meer het belang van voldoende schoon water, veilig voedsel en duurzame energie onderkend. De glastuinbouwsector is bij uitstek de sector die antwoord kan bieden op deze wereldvraagstukken. De manier waarop is echter van groot belang. Welke internationale kansen ontstaan er voor de glastuinbouw? Hoe kunnen we dit als cluster gezamenlijk oppakken en onze kansen vergroten? Tijdens het Westland Event wordt naar antwoorden gezocht.

Ook dit jaar zullen ruim 550 ondernemers, beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers uit het glastuinbouwcluster stil staan bij belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de sector tijdens het Westland Event. Het Westland Event vindt, evenals vorig jaar, in december plaats.

Aanmelden kan vanaf medio oktober via de pagina Westland Event. Vanaf september is het complete programma bekend.