De Inspectie SZW heeft twee rapporten gepubliceerd over de thema’s ‘eerlijk werk’ en ‘ernstige arbeidsongevallen’. Voor beide thema’s wordt een beeld gegeven van de stand van zaken. De Inspectie constateert hierbij een aantal negatieve ontwikkelingen. De risico’s lijken eerder groter dan kleiner te worden, terwijl de economie het juist beter doet.

In de publicatie ‘Staat van eerlijk werk’ gaat de Inspectie in op de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is bij een deel van de werkgevers sprake van een neiging om constructies te bedenken die de kosten van arbeid verlagen. Dit leidt tot de conclusie dat een steeds grotere groep werknemers bedreigd wordt door het risico op onderbetaling, te lange werkdagen of uitbuiting. Zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt ziet de Inspectie dat het uitgangspunt – ‘werk in Nederland wordt naar Nederlandse maatstaven betaald’ – onder druk staat.

In de ‘Staat van ernstige arbeidsongevallen’ constateert de Inspectie dat het aantal ernstige -en soms fatale - arbeidsongevallen sinds 2015 weer toeneemt, na een licht dalende trend in de voorafgaande jaren. De vraag die de Inspectie stelt is of er een verband is tussen de stijging van het aantal te melden arbeidsongevallen en de groei van het Bruto Binnenlands Product.

Mogelijk spelen ook andere ontwikkelingen mee, zoals de toegenomen flexibilisering van de arbeid en een vergrijzende beroepsbevolking. De oproep is om het belang van arbeidsveiligheid te benadrukken en om een betere veiligheidscultuur binnen bedrijven te stimuleren.