De opleiding Zaadanalyse & Gezondheidsonderzoek, die 7 maart van start gaat bij Naktuinbouw, bestaat uit diverse modules, die ook los van elkaar kunnen worden gevolgd. Zo is de opleiding een basisopleiding voor de echte allrounder in het zaadvak. Of biedt het de mogelijkheid om meer te specialiseren door een specifieke module te volgen.

Module 1. Inleiding in de wereld van zaadanalyse (2 dagen)
In deze eerste basismodule komen de belangrijkste begrippen aan bod die te maken hebben met zaadanalyse. Ook krijgt u een korte introductie in plantkunde en maakt u onder andere kennis met Naktuinbouw, ISTA en enkele andere organisaties uit de plantaardige sector. Kennis van module 1 is een pre voor het volgen van alle overige modules.

Module 2. Schonings- en vochtonderzoek (1 dag)
De docent gaat in op het schonen van zaad, de analyse, de schonings- methoden en de werking van de belangrijkste schoningsmachines. Tevens komen de achtergronden en werkwijzen van het vochtonderzoek aan bod. Daarvoor bepaalt u van één à twee monsters het vochtgehalte volgens een beproefde ISTA-methode.

Module 3. Zuiverheidsonderzoek (1 dag)
In deze module komen de componenten en de methodiek van zuiverheidsanalyse en een aantal aan de zuiverheidsbepaling gerelateerde toetsen (zoals de 'andere zadenbepaling') aan bod. U leert om te gaan met de zuiverzaadregels van de ISTA en het berekenen van de uitslagen.

Module 4. Kiemkrachtonderzoek (2 dagen)
Bij kiemkrachtonderzoek gaat de docent in op de procedure, materialen, omstandigheden, kiemrust en apparatuur. Ook het interpreteren van kiempercentages, de ISTA-zaailingevaluatie en de 50%-regel komen aan bod. Naast de theorielessen oefent u met het beoordelen van een kiemproef.

Module 5. Vigour-bepalingen (1 dag)
Deze module behandelt de achtergronden en werkwijzen van verschillende Vigour-bepalingen zoals het tetrazoliumonderzoek, worteluittreding en diverse verouderingstoetsen. Daarvoor onderzoekt u verschillende monsters.

Module 6. Toets Bruikbare Planten (1 dag)
Aan de hand van verschillende gewassen wordt de Toets Bruikbare Planten uitgelegd. Hierbij komen de methodes voor het toetsen en beoordelen van onder andere de kiemsnelheid en de uniformiteit van een zaadpartij aan bod. Ook oefent u met een aantal aanwezige monsters.

Module 7. Kennismaking met gezondheidsonderzoek (1 dag)
Laboratoriumonderzoek geeft zekerheid over de kwaliteit van teeltmateriaal. In deze module komen verschillende detectietechnieken en hun toepassingen aan bod die de aanwezigheid van virussen, viroïden, schimmels en bacteriën kunnen aantonen. Ook worden er voorbeelden gegeven van enkele mogelijke toepassingen van deze technieken. In deze module krijgt u een rondleiding door het gezondheidslaboratorium van Naktuinbouw.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.