In de rubriek Vraag & Antwoord behandelt Harry Kiestra van MKB Adviseurs de vraag: "Mijn kinderen helpen mee in mijn onderneming, kan ik ze hiervoor belonen?"

Antwoord
Ja, dat kan. Het meest voor de hand liggend is in dit geval de zogenaamde KJ-regeling (Kind-Jaarregeling). Dit is een vereenvoudigde regeling waarbij geen loonstaten bijgehouden hoeven te worden, geen loonbelastingverklaring nodig is en één keer per jaar (voor 1 februari van het volgende jaar) aangifte wordt gedaan.

Check wel even de eisen
Daarbij moet wel aan de volgende eisen worden voldaan: het kind (15 jaar of ouder) werkt in uw onderneming, behoort tot uw huishouden (de regeling geldt dus niet voor uitwonende kinderen) en is niet verplicht verzekerd voor een andere sociale verzekering dan een volksverzekering. Voor de kinderbijslag mag een kind totaal € 1.266,-- netto per kwartaal verdienen. In de zomervakantie mag daarnaast nog € 1.300,-- netto extra verdiend worden. Dit geldt overigens alleen voor kinderen van 16 en 17 jaar oud. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen onbeperkt verdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag.

Voor de studiefinanciering geldt dat onder het nieuwe stelsel onbeperkt bijverdiend mag worden. Voor studiefinanciering onder de oude regeling gelden wel beperkingen aan de hoogte van de bijverdiensten.

Voor meer informatie:
MKB Adviseurs
088 236 71 78
advies@mkbadviseurs.nl
www.mkbadviseurs.nl