De Agro Vertrouwensindex is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 gestegen. Wel is deze lager dan hetzelfde kwartaal in 2015. De stemming over de huidige bedrijfssituatie is nagenoeg onveranderd. De verwachte toekomstige situatie steeg licht met vier punten.

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, ligt net als in het tweede kwartaal van 2016, ook in het derde kwartaal op een hoog niveau. De index daalde met nog geen punt. Hierdoor blijven deze ondernemers het meeste vertrouwen houden in hun bedrijf van alle land- en tuinbouwsectoren. De ondernemers beoordeelden de huidige situatie op het bedrijf nog niet eerder zo positief. De verwachting op de middellange termijn nam wel af. De indexen van de huidige stemming en de verwachting op de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex.Op Europees niveau wordt in de verschillende EU-lidstaten elk kwartaal een Agro Vertrouwensindex uitgezet. Onder andere in Duitsland, Zweden en België is het vertrouwen ook licht gestegen. In elk derde kwartaal wordt onder alle leden eenzelfde extra vraag gesteld. Dit jaar ging dat over de inschatting van de huidige liquiditeitspositie van het bedrijf. Door coördinatie met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en kennisinstellingen uit verschillende EU-lidstaten onder de vlag van Copa-Cogeca, de Europese belangenorganisatie van land- en tuinbouw ondernemers en hun coöperaties worden resultaten van de index vergeleken met de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.

Voor meer informatie:
agrimatie.nl