Vervoerders en logistieke dienstverleners blikken overwegend positief terug op het derde kwartaal van 2016. Tevens gaan ze met vertrouwen het vierde kwartaal in, mede dankzij een goed gevulde orderportefeuille. Zorgpunt blijft het prijsniveau.

Dit blijkt uit de jongste editie van de TLN-conjunctuurenquête, een kwartaalonderzoek naar het sentiment onder ondernemers in de transport- en logistieksector.

Hogere bedrijvigheid
Vervoerders en logistiek dienstverleners ervoeren het afgelopen kwartaal een hogere bedrijvigheid dan verwacht. Het niveau bleef gelijk aan dat van het tweede kwartaal van 2016. Wel zijn er grote verschillen in het niveau van bedrijvigheid. Bedrijven in het internationale stukgoederenvervoer, het agrarisch vervoer en het containervervoer kenden een relatief rustig derde kwartaal. Bedrijven in het vervoer van levende dieren en het geconditioneerd vervoer konden juist rekenen op veel bedrijvigheid.

Hoog vertrouwen
Naast de hogere bedrijvigheid zorgt ook de goed gevulde orderportefeuille voor het vierde kwartaal van dit jaar voor een redelijk positief ondernemersvertrouwen. Iets meer dan 42 procent van alle ondervraagde ondernemers spreekt zijn vertrouwen in de toekomst uit.

Noodzakelijke investeringen in digitalisering lastiger door achterblijven winst
Groot zorgpunt blijft echter het prijsniveau. Er is weliswaar sprake van een gestage prijsstijging, maar de prijzen lopen nog altijd niet synchroon met de groeiende bedrijvigheid. Dit leidt er, met name bij transportbedrijven, toe dat het niveau van de winst achterblijft bij het niveau van de omzet.

Om de sterke positie van de Nederlandse logistiek in Europa te behouden, moeten ondernemers in de logistieke sector flink investeren, met name in digitalisering. Denk hierbij aan projecten voor de uitwisseling van E-facturen en digitale vrachtbrieven, maar ook andere trajecten om steeds efficiënter te zijn, zoals bijvoorbeeld robotisering. Deze investeringen zijn lastiger door het achterblijven van de winst.

U kunt hier het volledige Conjunctuurbericht over het 3e kwartaal 2016 downloaden.

bron: TLN