De cao Groothandel in Bloembollen is met ingang van 31 oktober 2016 algemeen verbindend verklaard. De cao geldt daarmee voor de gehele bedrijfstak Groothandel in Bloembollen.

De cao loopt tot en met eind juni 2018 en geldt voor werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en gedeeltelijk ook voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn.

Klik hier voor het Besluit van de Minister van SZW.