De exportwaarde van sierteeltproducten is in de eerste negen maanden van dit jaar 3% hoger uitgekomen dan in dezelfde periode van 2015. Net zoals bij de veilingomzet, is er bij de exportwaarde van bloemen en planten een sterke toename gerealiseerd in de maand augustus gerealiseerd (12%). In september bleef de exportgroei beperkt tot bijna 1%.In september bedroeg de totale export van bloemen en planten 430 miljoen euro. Dit is minder dan 1% meer dan in september 2015. De grootste exportgroei in absolute zin was er voor Duitsland en België. De export naar Oostenrijk, Polen en Denemarken groeide procentueel gezien sterk. De exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk daalde echter. De export nam af met ruim 7%, een waardevermindering ten opzichte van vorig jaar van ruim 5 miljoen euro. De daling is vooral het gevolg van de negatieve koersverhoudingen tussen de euro en het pond als gevolg van het Brexit-besluit, waardoor het voor Engelse afnemers minder aantrekkelijk is geworden om in Eurolanden bloemen en planten te kopen. Overigens daalde ook de export naar Frankrijk (-4%). In augustus steeg met de export met 12% tot een totaal van 424 miljoen euro. De groei is deels veroorzaakt door twee werkdagen meer in augustus ten opzichte van vorig jaar. Met name de export naar Duitsland steeg sterk (23%). Ook naar Frankrijk werd in absolute zin sterk meer geëxporteerd, procentueel lag de groei echter onder het gemiddelde. Ook naar België, Zweden, Denemarken en Polen werd een sterke (procentuele) groei genoteerd. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde in augustus met 1%.

Hoge snijbloemenomzet in augustus
De veilingomzet van Nederlandse snijbloemen is in augustus 2016 sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar. In september was de omzet een fractie lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Cumulatief ligt de snijbloemenomzet tot en met september 1,5% boven die van vorig jaar in de eerste negen maanden.In september was de omzet van de in Nederland geteelde bloemen een halve procent lager dan in dezelfde periode van 2015. De verkochte aantallen waren ruim 1% minder dan vorig jaar september. De gemiddelde prijs was net iets hoger, maar dat was onvoldoende om de omzet boven die van vorig jaar uit te laten komen. Opmerkelijker waren de cijfers in augustus. In deze maand lag de veilingomzet 18% hoger dan in augustus vorig jaar. Ten dele was dit veroorzaakt door de twee werkdagen meer in augustus dit jaar, maar ook het verschil in weersomstandigheden speelde mee. Bij een 8% grotere hoeveelheid verkochte stelen was de gemiddelde prijs 10% hoger.

In september wisten de Nederlandse geteelde rozen niet te profiteren van de wat lagere aanvoer van rozen uit het buitenland. Door onrusten in Ethiopië en de vernietiging van bedrijven daar is de productie gedaald. Voor Nederlandse rozen werd deze maand nauwelijks meer betaald. Vermoedelijk heeft onder andere de koers van het Britse pond een negatief effect op de verkopen van diverse producten gehad. Hydrangea en Eustoma en de zonnebloemen ontsprongen de dans en behaalden hogere prijzen dan een jaar eerder. In augustus waren vooral Eustoma en freesia gewild. Beide producten kenden een bovengemiddelde stijging van het aanbod, waarbij ook de prijs bovengemiddeld toenam. Ook de rozen en chrysanten profiteerden van de grotere vraag. De omzet van beide producten steeg fors door een beperkte toename van de aanvoer bij een sterk hogere gemiddelde prijs.

Omzet kamerplanten in augustus opvallend hoog
Telers van kamerplanten van Nederlandse bodem trappen elk jaar in de zomermaanden op de rem als het om de productie gaat. De marktvraag is dan namelijk beperkt vanwege de zomervakantieperiode van consumenten. Dit jaar is men kennelijk vroeg gestart met het bevoorraden van winkels, want in augustus werd ten opzichte van vorig jaar een hoge omzet gerealiseerd. In september lag de omzet van kamerplanten op het niveau van vorig jaar.De hogere omzet van kamerplanten in augustus is mede te danken aan de twee werkdagen die de maand dit jaar kende boven het aantal van 2015. Het minder goede weer ten opzichte van vorig jaar heeft de verkopen van binnenplanten gestimuleerd. Bij een toename van 10% van de verkochte aantallen was de gemiddelde prijs 5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In september, bij een gelijk aantal werkdagen, waren de cijfers minder spectaculair. Bij 1% minder verkochte stuks lag de gemiddelde prijs ongeveer 1,5% hoger, zodat de omzet net boven die van vorig jaar uitkwam.

Vooral met de potchrysanten en de Kalanchoe werden in september goede zaken gedaan. Bij potchrysanten bleef het verkochte aantal stuks gelijk maar nam de gemiddelde prijs toe. Bij Kalanchoe namen beide toe, wat tot een sterk hogere omzet leidde. Potrozen presteerden minder goed. Bij een toename van het verkochte aantal stuks (7%), daalde de gemiddelde prijs met 15%. In augustus was het vooral de toename van het aantal verkochte stuks Phalaenopsis die in het oog sprong. Bij 10% meer verkochte aantallen bleef de gemiddelde prijs nagenoeg onveranderd. Dit product had daarmee een aandeel van 30% in de totale kamerplantenomzet deze maand. Verder deed de groene plant Ficus het goed: bij een iets kleiner aanbod van 1,2% steeg de gemiddelde prijs met 20%. De pot-zantedeschia kende ook een zeer forse toename van de verkochte aantallen (76,5%). De gemiddelde prijs ging hierdoor wel wat naar omlaag (7%).

Omzet tuinplanten 5% voor op 2015
De omzet van tuinplanten ligt dit jaar tot en met september 5% boven de omzet in 2015. Over de eerste negen maanden zijn de prijsveranderingen (+9%) sterker geweest dan de volumeveranderingen (-3,5%). In augustus steeg de omzet sterk ten opzichte van vorig jaar, maar in september daalde de omzet.In september daalde de omzet tuinplanten met ruim 2%, vooral doordat de verkochte aantallen lager waren dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde prijs steeg wel maar die maakte de volumedaling niet goed. Met name het aantal najaarsviolen was een stuk lager dan vorig jaar. Ook andere najaarsproducten zoals buxus, gaulteria en asters kenden een lagere aanvoer. De daling houdt verband met minder gunstige productieomstandigheden. Chysanthemum ontrok zich aan deze ontwikkeling. Met een toename van 19% van de verkochte aantallen steeg ook de gemiddelde prijs bij dit product sterk. In augustus was de veilingomzet hoger dan vorig jaar. Met name omdat er twee veildagen meer waren dan in augustus vorig jaar. Door deze twee extra werkdagen bleef het aantal verkochte producten net boven dat van een jaar eerder. De hogere gemiddelde prijs zorgde voor een omzetstijging van 13%. Naast de Chrysanthemum was ook de omzet van Hebe positief.

Bron: Agrimatie