Minder nieuwe Groen Label Kassen in 2014

Het Groen Label Kas (GLK) certificaat is er voor glastuinbouwbedrijven met (nieuw)bouwplannen. Het behalen van het certificaat stimuleert milieuvriendelijke technieken ten aanzien van energie, gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en licht. Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas verwerven, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en het Borgstellingfonds. Verder kunnen ondernemers met het Groen Label Kas certificaat middels de Regeling groenprojecten in aanmerking komen voor een goedkopere banklening doordat de gehanteerde rente doorgaans 1 procent lager is dan de marktrente. Het aantal nieuwe Groen Label Kas certificaten nam in 2014 af ten opzichte van eerdere jaren.


In het SMK-magazine geven een aantal vertegenwoordigers uit de markt hun visie hierop.

Nico van Ruiten - LTO Glaskracht Nederland
"Het aantal projecten en het areaal van nieuwbouw van kassen blijft door een gemiddeld moeilijke economische situatie al enkele jaren fors onder het topniveau van 2006 en 2007. Ondanks die moeilijke jaren is verdere verduurzaming een belangrijke trend in de glastuinbouw. In het onderzoek dat onze programmamanagers coördineren op de terreinen van water, energie en plantgezondheid, is duurzaamheid dan ook de rode draad. Toepassing van de resultaten uit dat onderzoek wordt door Groen Label Kas gestimuleerd waardoor het kasareaal in Nederland steeds duurzamer wordt. Het Nieuwe Telen wordt steeds breder toegepast, drainwater en ook restwater steeds meer gezuiverd en geïntegreerde gewasbescherming is inmiddels gemeengoed. Een financiële stimulans, die gekoppeld is aan het Groen Label Kas certificaat blijft noodzakelijk om ondernemers het risico te laten nemen om sommige vernieuwingen op hun bedrijf toe te passen. Zonder deze financiële ondersteuning zijn de risico's voor de ondernemers veelal te groot."


Daphne Willemsen - Certificatiemanager Groen Label Kas bij MPS-Ecas
"Inderdaad constateerden wij ook een teruggang voor Groen Label Kas certificering", aldus Daphne Willemsen. "De afgelopen maanden zien wij echter een behoorlijk groei in het aantal nieuwe aanvragen, met name via de wat kleinere bedrijven. Maar ook bestaande certificaathouders zien wij weer plannen maken voor nieuw- of verbouw. Het wat betere economische klimaat en het ruimere aantal keuzemaatregelen in het GLK-certificatieschema geven denk ik ook ondernemers wat meer 'lucht' in het realiseren van hun milieuvriendelijkere investeringen."

Galtjo Geertzema - Subusideadviseur bij Flynth adviseurs en accountants
"Een subsidie aanvragen is ècht even iets anders dan 'gratis boodschappen doen'", aldus Galtjo Geertzema. "Gedurende een nieuwbouwtraject van een tuinbouwkas komt er veel op ondernemers af en het in aanmerking komen voor overheidsregelingen via het Groen Label Kas certificaat kan behoorlijk complex en tijdrovend zijn. Dat vereist een zorgvuldige planning en afstemming van bouwplannen, financiële investeringen en Groen Label Kas criteria." Galtjo vervolgt: "Ik zie in de tuinbouwsector dat bedrijfsontwikkeling eigenlijk een continu proces is en een voorwaarde om als bedrijf te overleven. Eén van de sectoren die de laatste tijd behoorlijk investeert in nieuwbouw van kassen is de tulpenbroei. Daar worden al enkele jaren goede rendementen behaald en is er ruimte om te investeren in nieuwbouw. Die vindt vaak plaats in combinatie met duurzamere, rendements verbeterende en innovatieve technieken voor broeisystemen, waterontsmetting en –besparing, energiebesparing en dergelijke. Groen Label Kas is daarbij een goede aanjager voor duurzamere bedrijfsontwikkeling. Dit jaar hebben we al zeven tulpenbroeierijen kunnen adviseren bij het behalen van het Groen Label Kas certificaat en zitten er nog een interessant aantal concrete aanvragen 'in het vat'."

Jan de Ruyter - Sectormanager Plantaardige sectoren bij ABN Amro
"Als sectormanager kom ik vaak bij ondernemers op bezoek. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is een teruggang in investeringen in de glastuinbouw: er was sprake van matige rendementen of zelfs verliezen. Bovendien leden veel tuinders onder een waardedaling van hun onroerend goed. Onder die omstandigheden is er in het algemeen weinig ruimte voor investeringen. En dat geldt dus ook voor Groen Label Kassen. De laatste tijd zie ik een verandering. Een aantal tuinders hebben hun marktpositie verbeterd, goede meerjarige afspraken gemaakt met afnemers en een stabieler rendement gerealiseerd. Daardoor kunnen banken eventuele investeringen financieren. Hierdoor zie ook ik weer meer Groen Label Kas-aanvragen. Wij juichen het immers ook toe dat de sector investeert in verduurzaming." De Ruyter maakt hierbij de kanttekening dat hij van mening is dat in een economisch slechter klimaat, de criteria wat hem betreft even bevroren hadden mogen worden. "Het is goed dat de lat steeds hoger komt te liggen. Maar in een periode waarin ondernemers minder rendement maken kan het nuttiger zijn de status quo te handhaven. We lopen al voor qua duurzaamheid op onze concurrerende landen."
Dit artikel komt uit het SMK-Nieuws.
Voor meer informatie: www.smk.nlPublicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven