Meer vertrouwen in de drainwaterkwaliteit?

Bij het recirculeren van de voedingsoplossing in substraatteelten, maakt het kunnen vertrouwen op de waterkwaliteit het verschil tussen wel of niet lozen en al dan niet volledig recirculeren.

Tijdens het Water Event van 4 juni j.l. genoot dit thema grote belangstelling van telers, adviseurs en toeleverende bedrijven. Drie verschillende inleiders gaven hun visie op het gebied van voeding en microbiologie in recirculerende systemen.

Sonny Moerehout van Grodan legde uit dat zij emissiearme systemen als de toekomstige norm zien. Zij betrekken bij hun visie niet alleen op substraat, maar ook techniek en veredeling. Om emissieloos te telen is meer kennis nodig en nauwkeuriger meet en regelwerk. Om voldoende vertrouwen in drainwaterkwaliteit te hebben adviseert Moerehout 1) inzet en gebruik van meetapparatuur en regelingen, 2) advies rond regelingen en strategieën voor regelingen, en 3) substraat met grotere homogeniteit en snelle herverzadiging bij lagere vochtgehalten.

André van der Wurff van WUR Glastuinbouw introduceerde het onderwerp microbiologie en waterkwaliteit en besprak hoeveel verschillende micro-organismen zich bevinden op het worteloppervlak van planten. Telen zonder micro-organismen is duidelijk geen optie, maar telen met micro-organismen is niet zonder gevaar. Er zitten immers altijd verkeerde soorten tussen. Het sturen en beheersen van de evenwichten tussen al die organismen is nog complex, maar uit de vragen uit de zaal bleek dat daar wel behoefte aan is.

Van der Wurff ging ook in de verschillen in weerbaarheid per variëteit. Zaadhuizen zouden hun variëteiten met de juiste micro-organismen aan moeten bieden. Ten slotte werd er nog een kanttekening geplaatst: om die plantweerbaarheid te beïnvloeden worden nu plantversterkers en groei bevorderende micro-organismen vrij gemakkelijk toegepast. Er komt echter meer wetgeving vanuit de EU en er is in Europa ook bezorgdheid over de het onbeperkt toevoegen van micro-organismen in biologische teelten.

Ines van Marrewijk van Groen Agro Control liet zien hoe Groen Agro Control kan helpen in het meer inzicht krijgen in de waterkwaliteit op het terrein van voeding en van micro-organismen. Van Marrewijk wijst daarbij ook op zuurstofgebrek als oorzaak voor stress bij de plant en juist extra kansen voor ziekteverwekkers. Opmerkelijk was de constatering dat ondanks alle belangstelling voor het beheersen van micro-organismen, er in de praktijk niet veel analyses naar micro-organismen gedaan worden. Dat betekent dat er vaak gespoten wordt zonder dat of voordat er meetresultaten zijn. Er wordt dan ook vaker gespoten dan nodig is. Om minder impulsief te reageren kan Groen Agro Control helpen met een bedrijfsspecifiek plan van aanpak vooraf.

Bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven