Multitransactie veilen is het in één keer afhandelen van meer dan één ‘winnende’ koop. Na de zomervakantie start daarmee een pilot.In de klankbordgroep 'Verbeteren plantenklok 2015' is afgesproken om de pilot te organiseren op de plantenklok in Naaldwijk. Uit deze pilot zal blijken of multitransactie veilen bijdraagt aan een optimale en stabiele prijsvorming.

Hoe werkt multitransactie veilen ?

Zijn er meerdere klanten binnen één klokstop, dan krijgen zij allemaal de koop toegewezen, mits het aantal gekochte stuks beschikbaar is. Tijdens de pilot kunnen meerdere kopen worden toegewezen aan klanten binnen één klokstop op één prijspunt. Vervolgens wordt in het vierde kwartaal geëvalueerd of multitransactie veilen het gewenste effect heeft op de prijsvorming. Afhankelijk daarvan vindt een vervolgpilot plaats. Deze pilot biedt de mogelijkheid om meerdere klanten de koop toe te wijzen binnen één klokstop op meerdere prijspunten. Klanten en kwekers worden binn enkort geïnformeerd hoe multitransactie veilen exact gaat werken.

Strategie 2020: het Nieuwe Veilen
Om de klok bij de tijd te houden, is het noodzakelijk om dit jaar een aantal verbeteringen door te voeren. De pilot met multitransactie veilen is daarvan een zichtbare wijziging. Voor de lange termijn werken we 'Het Nieuwe Veilen' uit om de klok aantrekkelijker te maken. Een ideaal plaatje van de klok anno 2020 is er niet. Daarom praten we eerst met kwekers en klanten. Stip aan de horizon is: de marktplaats van 'Het Nieuwe Veilen' zorgt voor een optimale en stabiele prijsvorming voor het breedste assortiment ter wereld en is een derde goedkoper dan de huidige klok.