Zesde teelt De Perfecte Chrysant: koeling en verneveling

Bij de zesde teelt van De Perfecte Chrysant is een aantal strategieën gewijzigd ten opzichte van de vorige teelten:
  • Het koelvermogen is gehalveerd door het uitschakelen van twee luchtbehandelingskasten en het verlagen van de ventilatorstand. Dit had als reden dat vorig jaar met de koeling twee keer zo veel warmte was geoogst dan nodig om de kas jaarrond te kunnen verwarmen.
  • Tijdens de eerste weken van de teelt hebben de ventilatoren helemaal niet gedraaid om de jonge planten rustig op te laten komen.
  • Verneveling is toegepast om de luchtvochtigheid op peil te houden.
  • Het schaduwdoek is verwijderd om meer licht in de kas toe te laten.
  • De belichting heeft alleen met de LED-lampen plaatsgevonden.
  • Tijdens de LD-periode is minder belicht dan in de praktijk en tijdens de KD-periode is meer belicht dan in de praktijk. Dit heeft als reden dat het gewas tussen week 3 en 7 de hoogste lichtbenuttingsefficientie (LBE) heeft.
  • De nachtlengte is verkort om het gewas vegetatiever te krijgen.
Ondanks de verlaging van het koelvermogen en de ventilatorstand is toch meer warmte geoogst dan gepland. In deze teelt is namelijk al 5 m3/m2 aan warmte geoogst. Dit heeft te maken met het vernevelen. Door de verneveling wordt continu een hoge luchtvochtigheid gerealiseerd, waardoor deze lucht meer latente warmte bevat en de warmte-oogst efficiënter verloopt. Geconcludeerd kan worden dat met verneveling het geïnstalleerde koelvermogen nog lager mag zijn om op jaarbasis voldoende warmte te oogsten in een klimaatneutrale chrysantenteelt.De vegetatieve acties (minder ventilatorvermogen en kortere nachten) hebben geleid tot groter blad en meer scheuten, al werd het gewas nog steeds generatiever beoordeeld dan in de praktijk. Vermoed wordt dat dit heeft te maken met de lage nachttemperatuur, maar dit moet nog worden uitgezocht.

Door iedere twee weken een tussenmeting uit te voeren naar de gewasgroei, is gebleken dat het verloop van de lichtbenuttingsefficientie (LBE) nauwelijks lager is dan tijdens de winterteelt. Dat is opvallend, omdat de LBE bij lichtrijke omstandigheden over het algemeen lager is dan bij weinig licht. Mogelijk ligt dit aan de CO2­­-concentratie, die dankzij de koeling zelden op een laag niveau heeft gelegen.

Er zijn dus veel ideeën naar voren gekomen die we in de volgende teelten willen gaan toetsen.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en chrysantenkwekers dragen via Chrysant NL/ChrIP ca. 10% van de onderzoekskosten bij. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Meerdere toeleveranciers en veredelaars dragen daarnaast ook bij, met name in natura.

bron: Kas als Energiebron

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018