Teelt

Praktijkproef bestrijding trips in hyacint van start

Trips is een hardnekkig probleem in de broeierij van hyacinten. Op initiatief van het hyacintenfonds is er een warme luchtbehandeling ontwikkeld voor bestrijding van trips in leverbare hyacintbollen. Nu is het belangrijk dat broeiers van hyacinten ook ervaring met deze behandeling opdoen. Warmerdam…

Wegval van Fenomenal klap voor veel specialty crops

Fenomenal is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stoffen fenamidone en fosetyl-aluminium. De toelating is onlangs komen te vervallen en het Ctgb heeft nu een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld.   Fenomen niet ge-renewed Afhankelijk van de werkzame stof, dienen stoffen om de vijf, zeven of tien jaar…

Delphy

Video: terugblik open middag proeftuin Bloembollen

Tijdens de open middag op 20 september van Delphy in Lisse waren er rondleidingen door de verschillende proeven in dahlia, lelie en gladiool. Tevens werden de eerste resultaten van het onderzoek met verschillende innovatieve groenbemesters gedeeld. Ook zijn er demonstraties met verschillende machines…

maandag 29 oktober of woensdag 28 november

Ervaringen en toepassingsmogelijkheden basiscursus Het Nieuwe Telen uitwisselen

De basiscursus Het Nieuwe Telen (HNT) is al door veel ondernemers gevolgd. Wat zijn hun ervaringen en waar liggen nieuwe toepassingsmogelijkheden? Wat gebeurt er als we de plant centraal stelen en we de vijf balansen uit HNT gebruiken en goed monitoren in de praktijk? Deelnemers van de cursus vertellen…

"Over een aantal jaar rijdt Max Verstappen op banden van paardenbloemrubber"

De wereld heeft een probleem, want er dreigt een tekort aan natuurrubber. Maar er gloort hoop, want Europees natuurrubber is klaar om de markt te veroveren. Dit is te danken aan de Russische paardenbloem, een rubberproducerend plantje dat in het wild alleen op Kazachstaanse hoogvlakten groeit. Zes vragen…

Seawater Greenhouse

Zoutwaterkassen voor teelt in de woestijn

De Engelse ontwerper Charlie Paton kreeg tijdens zijn huwelijksreis in Marokko een 'geniaal' idee: het creëren van zoutwaterkassen. Dit zou het mogelijk maken om in de meest droge klimaten op aarde te telen door gebruik te maken van zeewater. Eerder dit jaar kreeg Seawater Greenhouse een zak geld (150.000 pond) voor…

Jobu verhelpt logisitiek euvel bij Martin Keijzer

Cyperus heelhuids bij de consument krijgen

Tholen - Het behoort misschien niet tot het standaardassortiment van de bloemist om de hoek, maar als je er een beetje naar zoekt vind je het in de meeste tuincentra. Dit niche product, cyperus, wordt dan ook niet heel veel gekweekt, maar Martin Keijzer uit Nieuwveen is ermee vergroeid. “Mijn vader begon…

ECA-water beschikbaar voor lelieseizoen

Op verzoek van de KAVB heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vrijstelling verleend voor de toepassing van ECA-water voor de desinfectie van proceswater in spoel- en kookbaden van bloembollen. Het gaat om de toepassing van “actief chloor in situ gegenereerd uit natriumchloride…

Toepassing van LED’s in de Freesiateelt

Planten houden van licht en warmte. Met de juiste combinatie van licht en warmte kan een gewas optimaal produceren. Er is echter verschil tussen daglicht (kijklicht) en groeilicht. Dat komt omdat licht uit een combinatie van verschillende golflengtes bestaat. De ene golflengte (rood/oranje) kan beter…

Specerijenproductie krijgt boost in NEXTgarden

Op 25 september heeft de provincie Gelderland het innovatieproject Ingredient Farm goedgekeurd. Doel is om in het glastuinbouwgebied NEXTgarden exotische specerijen als kurkuma en zwarte peper te gaan telen, veredelen en verwerken. Zeven partners zetten de schouders onder dit unieke project. De vraag naar kwalitatief goede grondstoffen neemt…

Vido Fleur experimenteert met druppelirrigatie in vollegrond tulpenteelt

Is het mogelijk om met minder voedingsstoffen een beter resultaat te bereiken? En hoe werkt dat dan in de vollegrond? Met die vragen ging Vido Fleur samen met Van Iperen aan het werk. Ze startten een fertigatieproef in de tulpenteelt. Het bloembollenbedrijf heeft al tientallen jaren ervaring. Vader Dogterom zette het bedrijf op. Begin…

Infrarood verwarmen van pioenrozen

Pioenrozen zijn een populair gewas in Huissen. Zowel in de kassen als op percelen buiten de kassen kom je deze mooie bloem tegen. Probleem bij pioenen is dat de productie van de bloem, zodra het voorjaar los barst, binnen enkele weken plaatsvindt. De eerste pioenen brengen nog goed geld op, maar hoe…

Emissie laag in project 'Praktijkimplementatie CRF in combinatie met recirculatie'

Sinds begin 2018 loopt het project Praktijkimplementatie controlled released fertilizers (CRF) in combinatie met recirculatie. De eerste resultaten zijn gepresenteerd. Doel van dit project is om de emissie van meststoffen in de teelt van potorchidee in de praktijk te verminderen met CRF en recirculatie. Dit…

Dahlia beleeft comeback

Het FD wijdt een mooie reportage aan de dahlia. Was deze de afgelopen jaren uit de mode, omdat deze 'te schreeuwerig en te uitbundig'  zou zijn, de laatste tijd is dat aan het omslaan. Op alle fronten merkt men een hernieuwde aandacht en fascinatie voor de dahlia, onder meer dankzij een batterij zogenaamde influencers, die er graag…

Groeiregulatie belangrijk onderwerp in teelt ilex

De aanwezigen tijdens de gewasbijeenkomst Ilex bevestigden hoe moeilijk, op dit moment zelfs onmogelijk, het remmen van ilexstruiken is. Een gerichte bemesting en het rondsteken van struiken is niet voldoende. Aan chemische middelen is momenteel voor deze vollegrondsteelt niets voorradig.   Remmiddel nodig Het tijdstip van het…

"Beschikbaarheid van biomassa onder druk"

Na jaren van ‘overschotten’ dreigt binnen drie jaar een tekort aan houtige biomassa in Nederland te gaan ontstaan. Er gaat nog steeds biomassa de grens over naar het buitenland, maar met de in aanbouw zijnde nieuwe bio-energie installaties voor glastuinbouw en stadsverwarming gaat de vraag naar houtige…

"Masterplan voor ontwikkeling glastuinbouwgebied Almere Buitenvaart"

Almere Buitenvaart is een glastuinbouwgebied van relatief geringe omvang waarvoor de grote uitdaging is om tot een toekomstbestendige positionering van het gebied en haar ondernemers te komen. De beperkingen van de huidige situatie zijn reeds in eerdere onderzoeksrapporten beschreven. Rekening houdend…

Animo voor algen, maar hoe pas je het toe?

“Hoe breng je die micro-algen in de bollenteelt het beste aan?” Dat was de voornaamste vraag die bollenkwekers hadden afgelopen vrijdag bij algenproducent Algae Innovations in Rijssenhout. Animo om de algen eens te proberen was er best onder de aanwezigen. foto: Greenity Op 28 september kwamen er zo’n vijftien geïnteresseerden naar de bijeenkomst:…

Onderzoekers timmeren een super-Incabes

De incabes, ook wel bekend als ananaskers en goudbes, wordt op bescheiden schaal geteeld, evengoed voor de sier als voor de vruchtjes, maar is vanwege zijn volume en beperkte vruchtopbrengst ongeschikt voor grootschalige tuinbouw. Tot nu. In een onderzoek geleid door prof. Lippman van het Howard Hughes Medical Institute…

Nederlandse verse bramen plukken in december

Vervolgonderzoek winterteelt braam onder LED recent gestart Op het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is drie weken geleden een nieuwe proef gestart met bramen onder…

Niet elk water is goed spuitwater

Verbazing alom bij de aanwezigen die het verhaal van adviseur Jan Paauw van GMN aanhoren. Een gewas bespuiten of bollen dom­pelen doe je met water, maar datzelfde water bepaalt sterk het eindresultaat van de behandeling. Het etiket vermeldde het tot voor kort niet. "Welk water gebruikt u om te spuiten?", vroeg Paauw…

De invloed van weersomstandigheden op het groeiklimaat

"Kwekerijen steeds groter en complexer, dus nieuwe technieken als extra zekerheid welkom"

Weersomstandigheden hebben grote invloed op de klimaatcondities in de kas. Zo worden verdamping en plantgroei vooral gedreven door zonnestraling en hebben temperatuursveranderingen impact op het energieverbruik van een kas. Een van de effecten van klimaatverandering is dat het weer sneller en heviger verandert dan in…

Perspectief emissieloze teelt Cymbidium

Cymbidiumtelers recirculeerden tot voor kort geen drainwater omdat er een vrijstelling gold. De reden is dat het gewas sterk zoutgevoelig is. Inmiddels zijn de normen aangepast. Een meerjarig onderzoek laat zien dat hergebruik van drainwater toch mogelijk is. Telers van de snij-orchidee Cymbidium hadden jarenlang een…

De eerste spijkerbroek gekleurd met NL indigo?

Verven met indigo is één van de oudste verfmethoden van de wereld: in India, China en Japan wordt indigo al eeuwenlang als natuurlijke kleurstof gebruikt. Tegenwoordig wordt er vooral geverfd met chemische kleurstoffen. Maar de vraag naar natuurlijk indigo neemt snel toe. De consument anno 2018 wil graag…

Met plezier een stap extra

"Een nette schuur, geordend en schoon", zo vertelt een vertegenwoordiger van Koppert Biological Systems. "Dat zie ik bij een bezoek vorige week aan een chrysantenkweker. Voor in de kwekerij worden chrysanten geoogst. Tegen de klok in doen we een ronde door de kas. Van oogstrijpe chrysanten naar open bloemen, gesprongen knoppen…

Spouwscherm in chrysantenteelt rendabel

Bij Dekker chrysanten in Hensbroek heeft Wageningen University & Research onderzoek gedaan in een proefkas met een spouw in het verduisteringsscherm, gecombineerd met een tweede scherminstallatie met transparant energiedoek. De vochtafvoer in deze afdeling werd apart gestuurd met behulp van…

Containerveld biedt ook mogelijkheden voor waterzuivering en recirculatie

De nieuwe regels rondom waterzuivering sinds 1 januari 2018 geven een extra uitdaging voor bedrijven met een containerveld. Toch zijn er ook mogelijkheden. Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving van LTO Glaskracht Nederland besprak de stand van zaken rondom dit onderwerp tijdens de…

Wageningen start LED proeven met chrysant en alstroemeria

In de afgelopen twintig jaar is het areaal en de intensiteit van belichting in de glastuinbouw fors toegenomen met een sterke stijging van het elektriciteitsgebruik als gevolg. Een voordeel van LED-belichting ten opzichte van de nu nog gangbare SON-T verlichting is dat de efficiëntie waarmee…

Klaas van de Poppe, Ridder Group in RTL programma Greenproject

"Digitalisering cruciaal voor verduurzaming wereldwijde land- en tuinbouw"

Om haar leidende positie als wereldwijde agrofood innovator te behouden, dient de Nederlandse tuinbouwsector proactief in te blijven spelen op mondiale trends & ontwikkelingen. Waar voorheen de focus lag op het mechaniseren en automatiseren, zal in de toekomst met name het digitaliseren een…

Update acceptatie en doorlooptijden aanvragen biociden

De afgelopen jaren heeft het Ctgb de beoordelingscapaciteit uitgebreid om aanvragen onder de biocidenverordening (BPR) en onder Nederlands overgangsrecht binnen de wettelijke…

Voorkomen emissie tijdens teeltwisseling substraatteelt

In de komende periode van de teeltwisseling wordt veel water gebruikt om het teeltsysteem weer schoon te maken voor de start van een nieuwe teelt. Het gaat hierbij onder andere om het schoonmaken van de binnenzijde van het kasdek, van de teeltgoot en van het irrigatiesysteem. Vaak worden de waterstromen…

Perfectie in roos moeilijk te behalen

Jaarrond een topprestatie in kwaliteit en productie leveren, is lastig in het onderzoek naar de Perfecte roos. Na vijf jaar alleen Red Naomi! geteeld te hebben, is in april op een derde deel van de afdeling het ras Avalanche+ geplant. Deze aanpassing had duidelijke gevolgen in de maanden daarna voor de klimaatbeheersing. Lage…

Ontplooien van onderzoeksinitiatieven in de praktijk

De afschaffing van het Productschap Tuinbouw in 2015 is een van de grootste fouten die ooit gemaakt is, zei vaste plantenkweker Marcel Lucassen eerder in een artikel in Buitenstebinnen, het magazine van NAK Tuinbouw. Hij is een van de telers die zelf initiatief heeft genomen om nieuwe onderzoeksprojecten…

Tijdens teeltwisseling riolering op juiste wijze gebruiken

Een juist gebruik van de riolering, ook tijdens teeltwisseling, voorkomt problemen zoals wateroverlast en -schade. Voor regenwater geldt: opvangen en hergebruiken via het recirculatiesysteem of (vertraagd) afvoeren naar grond- of oppervlaktewater. Afvoeren naar het riool mag niet, omdat bij veel neerslag…

Wat is het beste moment om coating te vervangen?

In augustus neemt het lichtniveau elke dag verder af. De beslissing over het tijdstip van verwijderen van coatings is deels rationeel, deels afhankelijk van weer en groen vakmanschap. Wanneer is het beste tijdstip om een coating weer te verwijderen? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van het soort…

Gebruiksvoorschriften aangepast aan EU-verbod buitengebruik neonicotinoïden

Met de collegebesluiten van begin september geeft het Ctgb invulling aan het Europese besluit om de neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin uitsluitend toe…

“Bewust bezig zijn met je waterhuishouding, daar draait het om”

Acht maanden zijn inmiddels verstreken sinds de waterzuiveringsplicht voor de glastuinbouw een feit werd. Een van de trajecten waarvoor telers konden kiezen om aan de verplichtingen te voldoen, was nullozing. Dat is, in tegenstelling tot veel telers denken, geen strikte verplichting. “Maar daarmee toont…

Decorum lanceert duurzaam label Feel Green

Met het oog op het verduurzamen van de sierteeltsector brengt Decorum een nieuwe lijn op de markt: Feel Green. Decorum kwekers, die Feel Green producten uitleveren, zijn in het bezit van de kwaliteits- en duurzaamheidscertificeringen MPS SQ, MPS GAP en MPS-ProductProof. Niet alleen het product is…

Haifa introduceert Haifa GrowClean

Nieuw natrium-arme fosfaatmeststof met reinigende werking

Sinds jaar en dag produceert Haifa meststoffen die over de gehele wereld worden toegepast in de land- en tuinbouw. Nu voegt Haifa een nieuwe meststof toe aan het assortiment:…

Insturen vóór 13 september

Input gevraagd voor najaarsherziening On the Way to Planetproof

Dit najaar vindt de herziening plaats van het certificatieschema On the Way to PlanetProof Plantaardige producten voor Nederland en overige landen van Centraal-Europa. Tijdens…

Eerste melding van gele chlorose in Turkije

Rozen (Rosa damascena) worden in alle regio's van Turkije als sierplant geteeld en in enkele provincies ook voor de productie van essentiële oliën. Er is echter niet veel bekend over welke virussen er precies voorkomen. Gele chlorose bij rozen (RYVV) is bijvoorbeeld nog niet eerder beschreven in Turkije,…

Avocado's en vanille komen straks gewoon uit onze kas

In de kassen van de Wageningen Universiteit in Bleiswijk groeien vanille en avocado. Het AD nam een kijkje en vroeg Sjaak Bakker, manager glastuinbouw naar de tropische gewassen. ,,Avocado's worden aan de andere kant van de wereld onrijp geoogst en per schip naar Europa gebracht. Maar zo rijpen ze niet…

'Middagje Tuinen' bij Delphy in Bleiswijk

Spectaculaire energiereductie in potplantenproef

Tholen - In een goeie teelt staat het functioneren van de plant staat centraal, en een lager energieverbruik is dan een logisch gevolg. Dat is de eigenlijke gedachte achter een potplantenproef van Delphy in Bleiswijk, waar gekeken wordt of met het toelaten van meer licht winst te behalen is in een teelt…

Potplanten: Gemakkelijker voedingsgift testen met BemestingsAdviesBasis

In lopende praktijkproeven bij Phalaenopsis en pot Anthurium wordt een elektronische vorm van de BemestingsAdviesBasis potplanten de voedingsgift getest. De elektronische BemestingsAdviesBasis maakt het beoordelen van potanalyses en aanpassen van de aanvoer gemakkelijker. Bovendien kan nieuwe kennis over…

NEXT Garden op weg naar duurzame energievoorziening

"Je kunt niet groen bezig zijn als je rood staat"

Tholen - Je kunt niet groen bezig zijn als je rood staat. Deze opmerking vat het hele van-gas-los debat misschien wel het beste samen. Prima, zeggen de tuinders, maar ik ga 1) niet mijn hele hebben en houden inzetten op een techniek die morgen verouderd kan zijn en 2), voor de dingen die er echt toe doen…

Afschermen assimilatiebelichting vanaf 1 september

Voor de assimilatiebelichting tot 15.000 lux geldt dat vanaf 1 september de bovenzijde van de kas moet worden afgeschermd. Gedurende de donkerteperiode moet de afscherming sinds 1 januari 2017 minimaal 98% bedragen. Gedurende de nanacht moet de afscherming minimaal 74% bedragen. Controle De intensiteit…

Video: Toekomstbestendig bollenlandschap

In de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout slaan vijf partijen de handen ineen om een project met regionale uitstraling tot stand te brengen. In onderstaande video leggen Weijers Nurseries, Blooming Dahlia's, de Agrarische Landschaps- en Natuurvereniging en voorzitter Jan Bout van de Economic Board…

"Omloopsnelheid aanzienlijk versneld met dubbele Top-Loader en koeltrommels"

Tholen - “Deze combinatie is nieuw. Een dubbele Top-Loader met twee bijhorende koeltrommels hebben we nog niet eerder weggezet.” Dat vertelt Frank Warnaar, verkoper bij Total Systems, op een rondje door de verwerkingsruimte van Double Check Lily. Deze leliekweker liep tegen een logistiek plafond aan, met…

Ben Geijtenbeek, Syngenta Flowers

Problemen met de waterkwaliteit succesvol aanpakken

Volgens Ben Geijtenbeek, technisch specialist bij Syngenta Flowers, is de eerste stap in een probleem met de waterhuishouding, het daadwerkelijk en juist vaststellen van dat probleem. "Slecht water kan enkel leiden tot slechtere kweekresultaten," zegt hij. "Enkel indien je de echte oorzaak van het…

Cuba: Uitdagingen en kansen voor wetenschappelijke samenwerking

Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw heeft een bezoek gebracht aan het Nationaal Instituut voor landbouwwetenschappen (INCA) in Cuba om de mogelijkheden voor samenwerking met Cuba te verkennen op het gebied van gewasbescherming. De Bioactive Products Group van INCA ontwikkelt biologische…

VS: Grootste productielocatie marihuana aan de oostkust in de maak

In het landelijk Zuid-Jersey staat een state of the art, een decennium geleden speciaal voor de kweek van orchideeën gebouwde kas van zo'n 1,25 ha, die binnenkort wordt afgetopt met 35.000 cannabis planten. Met het oog op een booming wiet markt in de staat heeft Acreage Holding, een Amerikaans bedrijf…

Op naar een emissieloos erf

De overheid hanteert de Kader Richtlijn Water waarin afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om ondernemers te stimuleren maatregelen te nemen om deze doelen te behalen zijn er subsidies beschikbaar. De laatste tijd worden resultaten bekend van de diverse projecten rond Schoon erf, Schone sloot. De…

Middag Tuinen HNT Potplanten, 6 september, Delphy

Nog veel winst te behalen in belichting potplantenteelt

Donderdagmiddag 6 september 2018 is er bij Delphy Improvement Centre te Bleiswijk een “Middag Tuinen HNT Potplanten”. De middag is bestemd voor telers, toeleveranciers, onderzoekers en adviseurs en staat in het teken van onder andere de toepassing van verneveling en het gebruik van schermdoeken in de…

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

De lancering van Vitale Teelt 2030 is een feit. De bloembollensector heeft hiermee een visie in handen die koers zet naar een robuust teeltsysteem. Dat geeft de sector ook in de toekomst bestaansrecht. De visie is woensdag 29 augustus gepresenteerd op Kasteel Keukenhof in Lisse tussen de bloeiende…

Fado toegelaten in bedekte teelt snijbloemen en potplanten

Het middel Fado ook is nu ook toegelaten in de bedekte teelt van snijbloemen en potplanten (met uitzondering van éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten), trekheesters en snijgroen. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)…

In Denemarken verrijst een cannabis-imperium

Door eenaanpassing in de wet is het sinds kort mogelijk in Denemarken medicinalecannabis te telen. In Odense, opFunen, bouwt Spectrum Cannabis aan het kassencomplex waar binnenkort voor 20 ton cannabiszal worden geproduceerd. "We willen een spectrum van alle goedgekeurde medicinalesoorten telen, vandaar…

Lennart Stolze: 'Cursus HNT dwingt je tot nadenken'

Lennart Stolze van Sanfiero teelt op 2,6 ha snijcymbidium in De Lier. In 2017 heeft hij het bedrijf definitief overgenomen van zijn vader na negen jaar samen gewerkt te hebben…

Verfijndere analyse van water via kiemgetallen

Het pakket ’Kiemgetal geconcentreerd’ van Groen Agro Control is als analyse ontwikkeld om naast algemene bacteriën en schimmels nu ook op levende sporen van drie belangrijke plantenziekten in drain- en ontsmet water te kunnen toetsen. Ontsmet water is namelijk beter via kiemgetallen (levend) dan via…

"Sierteler kan voordeel halen uit groententrend"

Siertelers kunnen en zouden hun voordeel moeten doen van de huidige groententrend, bijvoorbeeld door groentenplanten in hun assortiment op te nemen en wellicht ook ‘kweek je eigen’ groentenplanten te verkopen. Daarvan is Raimund Schnecking, marketingexpert bij veredelaar Volmary in Münster, Duitsland,…

Start gebiedsgerichte aanpak Nootdorp

Woensdag 29 augustus 2018 vindt de start plaats van de Gebiedsgerichte Aanpak in de polder van Nootdorp. Glastuinders in de polder van Nootdorp zijn door Hoogheemraadschap Delfland uitgenodigd voor de bijeenkomst bij De Brede Hoek, Nieuwkoopseweg 59 in Nootdorp. Diverse polders in het werkgebied van…

Van den Bos Flowerbulbs

Droogteschade in lelies lijkt mee te vallen

Ondanks de 12 warme weken die we achter de rug hebben, valt het op dat de meeste lelies redelijk tot goed op kleur staan. Ook de droogte is door de meeste bollenkwekers goed opgevangen door continu te beregenen, weet Van den Bos Flowerbulbs. Het gewas lijkt wel iets schraler te staan als andere jaren.…

Neerslagtekort afgenomen, maar ook komende twee weken weinig regen verwacht

Droogtemaatregelen blijven van kracht

De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw…

Heeft rozenteelt in Ethiopië toekomst?

Het NRC publiceert een uitgebreid achtergrondverhaal over de bloemenkweek in Ethiopië. Dat is, met ups en downs, de laatste jaren geen business voor softies. Politieke en tribale strubbelingen zorgen voor een type ontvlambare heethoofdigheid waar de ondernemers maar moeilijk mee kunnen dealen. Aan het…

Belichte teelt fossielvrij met latente warmteterugwinning

Latente warmteterugwinning is het terugwinnen van de energie die nodig is om water te laten verdampen. De energie wordt teruggewonnen door het vocht uit de kaslucht te laten condenseren in een LBK (luchtbehandelingskast). Koud water, met een temperatuur onder het dauwpunt van de kaslucht, warmt tijdens…

Assortiment duurzame gewasbescherming bollenteelt groeit gestaag

Kwekers van bloembollen doen hun uiterste best om hun gewasbescherming nog verder te verduurzamen. Daarom werken inmiddels ruim 75 Nederlandse bollenkwekers met de CleanLight technologie, gebaseerd op ontsmettend UV licht. Er zijn vele stadia in het verwerkingsproces waar deze niet-chemische methode nu…

Opbrengst 18.000 kilo actie 'Bezem door de middelenkast'

Limburgse agrariërs leveren verboden bestrijdingsmiddelen in

Ruim een op de vijf Limburgse agrariërs heeft afgelopen winter verboden chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Het gaat om ruim achttienduizend…

Groenten en planten gedijen op stro

Ze zijn goedkoop en vruchtbaar: strobalen. Eindhovenaar Paul van Hedel hoopt dat heel Eindhoven er groenten op gaat telen. Daarvoor is hij een crowdfunding campagne gestart. Planten kweken op biologisch stro. Als je Paul van Hedel hoort vertellen, wil je er meteen mee aan de slag. "Tomaten, pompoenen,…

Video: teeltadviseurs Svensson vergelijken gerbera met cymbidium

In onderstaande video kruisen teeltadviseurs van Svensson met elkaar de degens. Aan de ene kant zit Ton Habraken, die verstand heeft van de gerbera en aan de andere kant Bart Bakker, die Team cymbidium vormt. Wat zijn de uitdagingen in de teelt van deze twee totaal verschillende bloemen? Voor meer…

leuke win-win in Drentse lelieteelt

Meer afrikaantjes, meer bijen, betere lelies

Tholen - Een leuk voorbeeld van een win-win. In Drenthe worden veel en ook steeds meer leliebollen gekweekt. Dat gaat er fantastisch met als aantekening dat er een voortdurende strijd geleverd moet worden met het wortellesieaaltje, een van de grootste vijanden van de leliebol. Nu is gebleken dat op grond…

Voorzichtigheid geboden met oppervlaktewater wegens veel blauwalg

Ook nu de temperaturen omlaag lijken te gaan, kan de blauwalg naar verwachting langere tijd een probleem in het oppervlaktewater geven. Vele soorten blauwalg maken voor mens en dier giftige stoffen (toxinen) aan. Het is belangrijk dat telers geen water gebruiken dat besmet is met blauwalg voor beregening…

Noodweer valt mee, blije telers tonen volle bassins

Tholen - Gisteren werd in de loop van de dag code geel en vervolgens code oranje afgegeven door het KNMI vanwege verwachte zware windstoten die gepaard konden gaan met hagel en veel neerslag. Ook in België werd door het KMI gewaarschuwd voor regen en harde wind. Gelukkig lijkt de schade door harde wind…

Watermodule in digitale tool voor service en onderhoud

In samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland heeft tuinbouwtoeleverancier Royal Brinkman de digitale service- en onderhoudstool Service Engine uitgebreid met een…

Het verschil tussen standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide bij ontsmetten watergeefsysteem

Alleen aanwezigheid waterstofperoxide in water geen garantie op schone kas

Bij de teelt van groenten, bloemen en planten wordt bij veel glastuinbouwbedrijven het watergeefsysteem ontsmet met als doel een schone- en uniforme watergift. Tijdens de…

Nieuw cursusseizoen duurzaamheid met HNT en Plantweerbaarheid

In september en oktober gaan weer nieuwe basiscursussen van start in het kader van Duurzame Verantwoorde Glastuinbouw: basis- en vervolgcursussen Het Nieuwe Telen (HNT) en cursussen Plantweerbaarheid. LTO Glaskracht Nederland organiseert deze cursussen met financiële ondersteuning van Kas als…

Artistieke video brengt stekproductie Floritec Oeganda in beeld

Hoe gaat het toe op de productielocatie van Floritec in Oeganda? Beelden zeggen meer dan woorden en dat geldt in elk geval voor deze mooie video, die het bedrijf onlangs op Facebook zette. Voor meer informatie: Floritec Breeding Van Hemessenkade 7 2481 BG Woubrugge T: +31 (0) 172 518 963 F: +31 (0) 172…

Einde Europese droogte in zicht

Tholen - Vannacht gaat het regenen, zo zijn de voorspellingen en de daaropvolgende dagen moet het gedaan zijn met de Mediterraanse toestanden. Vanuit alle hoeken snakt men naar water en met name in de vollegronds productie op de hoger gelegen zandgronden worden al forse schades geraamd. Ook is niet alleen het water, maar ook de…

Gnatrol SC biedt uitkomst tegen varenrouwmug

Kwekerij Zuidbaak had tot dit voorjaar moeite om de larven van varenrouwmug (Sciara) en de oevervlieg (Scatella) in het jonge plantmateriaal te bestrijden. Sinds de toelating van de nieuwe biologische insecticide Gnatrol SC, weet Benfried, is alles anders. Men sprak met Ronald Bruinen, mede-eigenaar van…

"Druppelirrigatie in pioenen scheelt de helft"

Vanuit het project “Verdere kennisverspreiding Kennis Praktijknetwerken in de Veenkoloniën” is door Delphy een telerswerkbijeenkomst aangelegd bij Mts Bergsma te Boyl waarbij druppelirrigatie wordt toegepast in het tweejarige gewas Pioenrozen. Pioenrozen is een groeiend gewas in de Veenkoloniën. foto's:…


© BPnieuws.nl 2018