Verkenning energie en verduurzaming Limburgse glastuinbouw

Het project 'Verkenning energie en verduurzaming glastuinbouw Limburg' is van start gegaan. Met het project worden de huidige en toekomstige vraag aan energie, de mogelijkheden en randvoorwaarden voor verduurzaming in beeld gebracht. De LLTB-vakgroep Bedekte Teelten is initiatiefnemer van het project. Samen met LTO Glaskracht Nederland, het ministerie van LNV en met ondersteuning van de provincie Limburg geeft de LLTB hiermee een impuls aan de regionale energieverduurzaming van de glastuinbouw.

"Zuinig en efficiŽnt energiegebruik heeft al jaren de aandacht van de glastuinbouw", zegt Lťon Faassen, voorzitter van de LLTB. "De glastuinbouw boekt succes met het besparen van energie en heeft een uitstekende start gemaakt met het benutten van duurzame bronnen. De ambities reiken verder."

Klimaatneutraal
De overheid, markt en samenleving willen allemaal een klimaatneutrale glastuinbouw. Faassen: "De toekomst daagt de sector en glastuinbouwondernemers uit te komen tot energietransitie en klimaatneutraliteit. De actuele aandacht voor vermindering van gasgebruik biedt extra kansen om de uitdaging naar duurzaam energiegebruik aan te gaan. We zijn ons zeer bewust van de opdracht."

Jean Aerts van de LLTB-vakgroep Bedekte Teelten zegt dat oplossingen creativiteit, kennis, samenwerking en randvoorwaarden vragen op het gebied van infrastructuur, tijd en geld. "De uitdaging is fors en de materie complex", aldus Aerts. "Al helemaal voor individuele ondernemers. Daarom pakken we het samen met glastuinbouwondernemers op. De LLTB-vakgroep Bedekte Teelten werkt vanuit de visie van LTO Glaskracht Nederland."

Analyse
Aerts: "Concreet brengen we met ondernemers het huidige energiegebruik in beeld, de toekomstige behoefte aan warmte, CO2 en elektra en de verduurzamingskansen. Samen analyseren en verkennen we mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, zoals geothermie, biomassa, all electric of restwarmte. Ook de mogelijkheden op het gebied van elektra en CO2, noodzakelijke infrastructuur worden verkend Denk dan aan warmtenetten en CO2-voorzieningen."

De gegevens worden verzameld, geanalyseerd en met ondernemers gebiedsgericht besproken. Het resultaat is dat ondernemers op basis van de resultaten makkelijker een positie en koers kunnen bepalen. Vergelijkbare trajecten in West-Nederland hebben geleid tot warmtecoŲperaties.

Planning

De LLTB heeft de leden in de vakgroep Bedekte Teelten op de hoogte gesteld van het project. Per glastuinbouwgebied nodigt de LLTB glastuinders uit. LLTB-leden ontvangen een uitnodiging per gebied, niet-leden kunnen tegen vergoeding meedoen. Er wordt gestart met glastuinbouwgebieden waar snelheid geboden is, vanwege actuele investeringsbeslissingen. In het najaar worden solitaire bedrijven via een eigen aanpak benaderd. De planning is dat alle gebieden tussen mei en uiterlijk september opstarten.

Bron: LLTB


Publicatiedatum: 4-5-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

15-6-2018 "Een wereld te winnen"
14-6-2018 Exportwaarde bloemen en planten blijft in wispelturiger markt op niveau
14-6-2018 Voorlopig geen bloemenveiling in Kenia
14-6-2018 Bloembollenhandel tussen NL en Zuid-Amerika stevig in het zadel
13-6-2018 Westlandse bedrijventerreinen zitten vol
7-6-2018 IFTEX Kenia van start
7-6-2018 Uitbreidingsplannen bloembollentelers bijna een kwart gedaald
5-6-2018 "Sierteelt staat er het beste voor"
4-6-2018 Kenia: Ook Amerikaanse kopers bij IFTEX
4-6-2018 Kans op wanbetaling in AziŽ-Pacific het grootst in India
4-6-2018 Meeste biomassa voor energie komt uit Nederland
1-6-2018 FloraHolland krijgt Ledenraad
1-6-2018 Hulp in tijden van steeds complexer en tijdrovender energiebeheer
29-5-2018 Frank Teuber over toekomst BlumenbŁro
29-5-2018 Brengt ItaliŽ de euro aan het wankelen?
28-5-2018 Wordt de bloemensector ťcht bedreigd door een faillissementsgolf?
25-5-2018 Recordaantal transacties op laatste vroeg veildag
25-5-2018 Chinese consumptie bloemen en planten groeit jaarlijks met ruim 10%
22-5-2018 Worden opkomende markten weer het kind van de rekening?
17-5-2018 Colombia importeert Nederlandse tuinbouw kennis en technologie

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code