Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
EC in de donkere maanden

Door het mindere licht in de winter groeien planten anders en is de opbouw van het gewas trager. Daar staat tegenover dat in een koude periode de verdamping wel hoger kan zijn door extra stoken. Dat heeft gevolgen voor de opname van nutriënten en dus voor de optimale samenstelling van de voedingsoplossing.

In de winter komt de voeding preciezer omdat het gewas het dan moeilijker heeft en het herstel van de plant langer duurt. Zo neemt bij een ruimere watergift het aanbod van stikstof en kali toe doordat het gewas meer verdampt. Deze elementen zijn vanwege hun eenwaardigheid gemakkelijk op te nemen door het gewas. De opname van de andere elementen kan daardoor te laag zijn. Het is daarom in deze periode zinvol om met name de gehaltes stikstof en kali extra in de gaten te houden. De drainwateranalyses geven inzicht in de verhouding tussen de verschillende elementen.

Vruchtgroenten en sporen

Bij de start van vruchtgroenten wordt de EC hoog gehouden om te snelle lengte groei te voorkomen en om de plant generatief te sturen. Een hogere EC wordt eenvoudig bereikt door de EC van het aanvoerwater uit unit te verhogen.
Het gevolg is echter ook dat de spoorelementen omhoog gaan. Een mestbak die is klaargemaakt met een EC van 3.0 en die vervolgens wordt gebruikt om een EC van 6.0 in de mat te krijgen doseert daardoor ook tweemaal zoveel sporen. De analyses van het drainwater in de winter laten dan ook vaak hoge concentraties zien. Door een teveel aan spoorelementen kunnen in de plant overmaatverschijnselen ontstaan.  Houd bij het klaarmaken van de bakken dus rekening met de EC verhoging. Dat betekent dat soms minder sporen gegeven kunnen worden.

Potplanten en EC
In de teelt van potplanten op een eb-vloedsysteem is het algemeen bekend dat de EC boven in de pot veel hoger is. Terwijl de EC onderin rond de 0.6 en 0.8 ligt, kan deze bovenin oplopen tot boven de 3.0 tot 5.0. In snijbloemen op substraat is een zelfde beeld te zien, onder de druppelaars is de doorspoeling hoger en de EC lager. Tussen de druppelaars droogt de mat elke keer uit en blijft het zout achter.
In de donkere maanden is het zaak om met dit verschijnsel rekening te houden. Het mooiste is als af en toe van boven kan worden beregend. Als dat niet kan, dan is het zaak om in een week met drogend weer een keer met schoonwater iets hoger op te zetten of meer water te geven. Verlaag de giet EC op tijd, zodat het gewas voldoende voeding uit de pot heeft opgenomen voordat de groei afneemt.

Lichtafhankelijke EC aanpassingen
Met de klimaatcomputer kan gekozen worden voor lichtafhankelijke EC-aanpassing van een bakvulling. Stel bij de instellingen in wat de gewenste EC is voor het betreffende recept. De meeste klimaatcomputers geven de mogelijkheid om een ‘stralingsverlaging EC’ in te geven (bijvoorbeeld 0.5 mS/cm0. Geef daarbij aan bij welke straling de verlaging begint en bij welke straling de verlaging volledig is doorgevoerd (bijv 300 – 500 W/m²).

Het komt voor dat men  ondanks een nog hoge straling, géén stralingsverlaging meer willen toepassen. Het doel hiervan is om de leidingen, die immers ook een flink volume water bevatten, alvast weer vol te zetten met hogere EC voor volgende dag, zodat de nieuwe dag niet met een te lage EC wordt gestart. Ondanks dat de verlaging dus niet meer meegegeven wordt, komt uit de leidingen nog eén of twee beurten de lage EC. Om dit te realiseren moet de gebruiker een ander recept gebruiken met precies dezelfde instellingen, behalve dan de stralingsverlaging.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via


Voor meer informatie:
Eurofins Agro
E: horti@eurofins-agro.com
www.eurofins-agro.com

Publicatiedatum: 14-12-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

21-3-2018 Goede wortelvorming door uitgescheiden plantgroeihormonen dankzij toediening bacteriën
20-3-2018 Video: Pleksgewijs spuiten bij SK Roses en Porta Nova met Micothon
20-3-2018 Start groeimetingen bij praktijkimplementatie CRF en recirculatie
19-3-2018 Oproep (klein) glas: ga aan de slag met de nul-lozing
16-3-2018 Dümmen Orange en Ekompany testten de werking van Ekote
16-3-2018 Applaud toegelaten in bedekte teelt bloemisterijgewassen
16-3-2018 Plantgroei sturen met akoestisch versterkt licht
15-3-2018 "Air So Pure loopt als een kogel"
15-3-2018 Bewortelingshormonen verbeteren de uniformiteit van vegetatieve stekken
14-3-2018 Waterstofperoxide: effectief, veilig en milieuvriendelijk
14-3-2018 Ketenkwaliteit cyclamen moet beter
14-3-2018 Kas ontsmetten … “Een gewaarschuwd mens telt voor drie”
14-3-2018 Functie en effect van magnesium in de teelt
13-3-2018 Plantenextracten als toekomstige schimmelbestrijders
13-3-2018 Ethiopië overweegt clustering tuinbouwbedrijven
12-3-2018 Binnenkort teelt u op rijstvlies
9-3-2018 Hoe worden planten door lagere temperaturen beïnvloed?
9-3-2018 Cichorei veredelen voor medicijnen
9-3-2018 Groene middelen en de veranderende medicijnkast
9-3-2018 Nieuwe EU maatregel voor tabakswittevlieg

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code