Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Managementinfo


Belangenorganisaties dienen visie op Ontwerp Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 in

"Duurzaamheidstransitie stimuleren in plaats van beleidsmatig afdwingen"

Tot 30 juli lag de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 van de provincie Noord-Holland ter inzage. LTO Noord, LTO Noord Glaskracht, de Agrarische Collectieven in Noord-Holland, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, KAVB en NFO hebben gezamenlijk een reactie ingediend. Alle agrarische partijen.....

Aron Boerefijn nieuwe netwerkcoördinator Chrysant LTO Glaskracht Nederland

Per 1 augustus is Aron Boerefijn gestart als netwerkcoördinator Chrysant bij LTO Glaskracht Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij stichting Chryson, het promotieproject voor de chrysant. Hij volgt hiermee Jan Barendse op.Als zoon van een rozenteler werd Aron geboren in Berkel en Rodenrijs. Later.....
Aanmelding geopend voor matchmakingevent Partnership NWO-Plantum

Hoe meer kennis, hoe beter met het oog op klimaatbestendige plantproductie

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en Plantum nodigen onderzoekers uit om ideeën te delen over klimaatbestendige plantproductie. Gegarandeerde kwaliteit, oogstzekerheid en veerkracht zijn hoofdthema's voor de productie van planten in de nabije toekomst. Nederlandse.....

Westland Partners bezegelt samenwerking met World Horti Center

Nieuwe partner voor World Horti Center

Westland Partners en World Horti Center hebben hun al langere samenwerking bekroond. Westland Partners heeft zich als participant verbonden. "Wij zijn al langer betrokken bij de ontwikkeling van World Horti Center. Nu staan we zelfs als participant tussen de tuinbouwondernemers. Als juridische.....
Cumela treedt toe tot Toolbox Emissiebeperking

Nieuwe partij sluit zich aan in campagne voor emissiebeperking

Naast Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland heeft ook Cumela Nederland zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers en loonwerkers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om.....

Export Nederlandse agrotechnologie naar Japan in 3 jaar tijd verdubbeld

"Nu blijkt dat het niet blijft bij alleen kijken"

Niet alleen de export van agroproducten (ca. 700 mln. euro), maar ook de export van Nederlandse agrotechnologie naar Japan laat de afgelopen jaren een fors stijgende lijn zien.De afgelopen drie jaar is de export van agrotechnologie meer dan verdubbeld naar bijna 100 mln. euro. Veel Japanse delegaties.....

Overheid maakt miljoenen aan extra onderzoeksgelden vrij voor WUR

Om ons land vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Het kabinet wil.....

Jaap Breugem nieuwe senior manager Achmea Agro

Jaap Breugem (1965) is per 10 september benoemd tot senior manager van Achmea Agro en statutair directeur van de N.V. Hagelunie. Hij volgt Bernard Koeckhoven op die na ruim 17 jaar Achmea verlaat om meer tijd te hebben voor zijn bestuurlijke activiteiten. Jaap Breugem is sinds 1989 werkzaam voor de.....

360 ton in beslag genomen

Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit

Tijdens de onlangs gehouden jaarlijkse 'operatie silver axe III' hebben Europol en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 360 ton illegale of namaak gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. De actie duurde 20 dagen en vond plaats in belangrijke havens, luchthavens en bij grensposten van de 27.....
700 miljoen meer dan in 2016

Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken

Het Nederlandse bedrijfsleven meldde in 2017 voor bijna 3,4 miljard euro aan investeringen in groene technieken voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil). Dit blijkt uit het jaarverslag 2017. Deze fiscale regelingen ondersteunen investeringen.....

Aan inhouding huisvestingkosten 'categorie overig' van loon wordt gewerkt

Huisvesting van arbeidsmigranten: kwaliteit waarborgen belangrijk

LTO Nederland en de gelieerde vaktechnische organisaties werken samen met de werknemersorganisaties aan het borgen van de kwaliteit van huisvesting. De organisaties merken dat huisvesting lastig is en dat seizoensarbeiders mede daardoor minder snel naar Nederland komen. Zij vinden de kwaliteit van.....

Omzet Veiling Rhein-Maas in eerste helft 2018 met 1,9% gestegen

Veiling Rhein-Maas kan terugkijken op een tevredenstellend eerste halfjaar van 2018. “We zijn er blij mee, dat Veiling Rhein-Maas de in het tweede kwartaal 2017 geboekte records in het tweede kwartaal van 2018 opnieuw heeft overtroffen”, aldus Uwe Bedenbecker, directeur van Veiling Rhein-Maas. “In de.....

2 oktober tot 8 november

Openstelling najaarsronde SDE+

De najaarsronde van de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) wordt opengesteld van 2 oktober tot 8 november. Het totale budget dat beschikbaar wordt gesteld is 6 miljard, zo informeerde minister Wiebes de Tweede Kamer op 10 juli. De najaarsronde is ten opzichte van de voorjaarsronde op.....

Glastuinbouwhuishoudens hebben het meest te besteden

Inhoud portemonnee agrarische huishoudens krimpt voor vierde jaar op rij

Sinds 2001 moet jaarlijks minimaal 20% van de huishoudens in de land- en tuinbouw rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In 2016 was dit percentage zelfs 44%, een stijging voor het vierde jaar op rij. De lage-inkomensgrens voor 2016 bedroeg ongeveer 23.870 euro. Opvallend is dat dit.....