Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Naturalis ontwikkelt slimme camera om insecten te tellen en te herkennen

Een groep wetenschappers ontwikkelt een geautomatiseerde camera voor het tellen van insecten. Met dit systeem kan 24 uur per dag voor langere tijd op één locatie het aantal aanwezige insecten geteld worden. Hiermee kan op een goedkopere manier een indruk gekregen worden van de insectenfauna. De camera wordt ontwikkeld door Naturalis Biodiversity Center, in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten, Radboud Universiteit Nijmegen, COSMONiO Imaging BV, De Vlinderstichting, Vogelbescherming en Waarneming.nl. Prototypes worden nog deze zomer getest.

Wetenschappelijk onderzoek naar insecten is in een stroomversnelling gekomen door recente publicaties over alarmerende achteruitgang van insectenaantallen in West-Europa en ook in Nederlandse natuurgebieden. Het in kaart brengen van de achteruitgang van insecten is zeer arbeidsintensief; toch is het essentieel dat de insectenstand intensief gemonitord wordt. Met het moderne systeem voor beeldherkenning dat verwerkt is in deze camera verwachten onderzoekers veel makkelijker insecten te kunnen tellen. Daardoor kunnen ook op meer plaatsen tegelijk waarnemingen verricht worden. De inzet van deze automatische tel camera kan bijdragen aan de totstandkoming van een landelijk meetnetwerk voor de insectenstand, waarmee een vervolg kan worden gegeven aan de recente onderzoeken.Met behulp van de software in de camera's worden insecten geautomatiseerd geteld en wordt ook hun grootte gemeten zonder dat de insecten gevangen hoeven te worden. De camera kan met de software ook de verschillende soorten insecten onderscheiden. De software wordt bij Naturalis 'getraind' met een fotodatabase van enkele miljoenen foto's verzameld door de amateurs en specialisten van Waarneming.nl. Deze database is door zijn omvang en kwaliteit uniek in de wereld en Nederland is momenteel het enige land ter wereld waar deze ontwikkeling mogelijk is.

Het is al jaren bekend dat veel insectensoorten achteruitgaan, maar het is pas recent duidelijk geworden dat dit heeft geleid tot een sterke afname van de totale biomassa van insecten. Bij het verschijnen van de eerste berichten hierover uit Duitsland afgelopen herfst was het nog de vraag of dit ook in Nederland speelde. De afgelopen maandag door Natuurmonumenten gepresenteerde onderzoeksresultaten laten zien dat dit voor een aantal soorten inderdaad het geval is. Dit is helaas niet alleen een academische kwestie: insecten vervullen niet alleen een belangrijke rol voor onder meer bestuiving en decompositie van organisch materiaal maar ze zijn ook belangrijk voedsel voor een groot deel van onze vogels en zoogdieren. Zo wordt vermoed dat de achteruitgang van insecten een belangrijke factor is bij de achteruitgang van onze weide- en akkervogels. Dit heeft grote gevolgen voor de ecosystemen in Nederland.

Het is waarschijnlijk dat de achteruitgang van insecten meer dan één oorzaak kent. Naast de toename in het gebruik van bestrijdingsmiddelen hebben veranderingen in landgebruik een rol gespeeld. Een onderbelichte en nog weinig onderzochte oorzaak is de invloed van de verhoogde stikstofdepositie op de nutriënt huishouding van plantensoorten. Veel soorten insecten, waaronder vlinders en bijen, zijn voor hun voedsel afhankelijk van een beperkt aantal soorten planten. Een veranderde voedingswaarde van deze planten leidt mogelijk tot het verdwijnen van insectensoorten. Mogelijk speelt dit in grote gebieden in de wereld een rol bij het verlies aan biodiversiteit. Door gebruik te maken van de vele foto's van insecten in de collectie van Waarneming.nl voor geautomatiseerde beeldherkenning in camera's, komen meer en betere gegevens voor het onderzoek hiernaar beschikbaar.

Bron: Naturalis


Publicatiedatum: 4-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

22-6-2018 Rotterdam en Rheden testen ondergrondse waterbuffers
21-6-2018 Watermonitoring met onderwaterdrones en droneboot
20-6-2018 Noord-Korea klopt aan bij WUR
19-6-2018 GreenTech 2018 in foto's
18-6-2018 Betere analyse DNA-informatie van polyploïde gewassen
15-6-2018 Na WKK nu tijd voor ZKK
15-6-2018 Geslaagde tweede productietest Trias Westland
14-6-2018 "Ontsmetter regelmatig controleren geen overbodige luxe"
13-6-2018 Wageningse onderzoekers ontrafelen geheimen van de roos
13-6-2018 "Het gebruik van robots in de tuinbouw is niet tegen te houden"
8-6-2018 Nieuw data-analyseplatform versterkt kasautomatisering
8-6-2018 “Automatisering is mooi, maar alleen als alles goed werkt”
7-6-2018 Ureumboekhouding alternatief voor dure directe NOx emissiemeting
7-6-2018 Zuiveringsplicht vraagt ook om goed onderhoud watertechnische installaties
7-6-2018 Autonoom monitoren van groei, plagen en ziekten in de kas
6-6-2018 Meer samenhang in geothermieprojecten kan €2 mld opleveren
6-6-2018 Video: "Er mag geen zwakke schakel in het water zitten"
6-6-2018 Betere benutting lichtfluctuaties
5-6-2018 "Minder schaduw en optimale isolatie"
5-6-2018 Waterstromen weerbaar maken

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code