Westlandroute geopend

Op 15 maart 2018 is de nieuwe Westlandroute geopend door gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Bram Meijer (gemeente Westland). De Westlandroute, de nieuwe naam voor de Verlengde Veilingroute, is de verbindingsweg tussen de N213 en de N222.Floor Vermeulen: "De Westlandroute maakt Westland beter bereikbaar. Deze nieuwe weg is het laatste onderdeel van het 3-in-1 project. De provincie investeert ook de komende jaren om de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Westland te verbeteren. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de bloemen vanuit Flora Holland sneller op de plek van bestemming."

Bram Meijer: "Nieuwe wegen zijn niet zomaar aangelegd, zeker niet in het bebouwde Westland. Dit laatste stukje 3-in-1-project is daarom met recht de kroon op het werk, want dankzij deze nieuwe verbinding verbeteren we ook nog eens de doorstroming voor dagelijks verkeer uit Naaldwijk en wordt deze kern beter ontsloten."

Economisch belang
Bloemen, groenten en fruit die in Westland geteeld worden zijn versproducten die snel bij de klant moeten zijn. Goede verbindingen zijn dus van het grootste belang. Een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer zijn ook voor de leefbaarheid in de regio onontbeerlijk. Met het 3-in-1 project heeft de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente, ondernemers en inwoners de infrastructuur sterk verbeterd. Met oplevering van de Westlandroute is het project afgerond. Er is een nieuwe verbinding tussen Westerlee en Maasdijk, de Tweede Ontsluitingsweg Hoek van Holland is aangelegd en de Verlengde Veilingroute is gerealiseerd.

Tijdelijke rotonde

De nieuwe weg is via een tijdelijke rotonde aangesloten op de Veilingroute en de Lange Broekweg. De weg kan nu ook als omleidingsroute worden gebruikt tijdens de werkzaamheden op de Veilingroute. Op de grond naast de tijdelijke rotonde wordt het definitieve kruispunt gebouwd.

Aansluiting
De aansluiting van deze weg op de N222 is destijds vertraagd vanwege een gewijzigd ontwerp waarvoor extra grondaankoop nodig was. De rotorrotonde (driestrooksrotonde) die was ontworpen bleek niet toekomstvast en is gewijzigd in een kruispunt met verkeerslichten dat meer verkeer kan verwerken (met meer ruimtebeslag). De provincie heeft ervoor gekozen deze aansluiting te integreren in de onderhoud- en verbetermaatregelen van de N222. Door deze integrale aanpak worden werkzaamheden gecombineerd en ontstaat er minder overlast tijdens de uitvoering.

Afgerond
Nu het 3-in- 1 project is afgerond, blijven provincie en gemeente werken aan de bereikbaarheid van Westland. Binnenkort starten verderop de werkzaamheden voor de verdubbeling van de N222. Ook hier moet door optimalisaties van de huidige weg een betere doorstroming worden bereikt in het steeds drukker wordende Westland. Vanaf de nieuwe aansluiting wordt de N222 richting Royal Flora Holland verdubbeld. Het terrein van Royal Flora Holland wordt gereconstrueerd. Rotonde Jupiter wordt dubbelstrooks met een extra aansluiting naar World Horti Center. Ook komen er 2 fietstunnels.

Bron: Provincie Zuid-Holland


Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018