Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Toepasbare nieuwe inzichten over Internet of Things in sierteelt

Op diverse locaties hebben de deelnemers aan de Davinc3i Community Series samen nieuwe kennis en ervaring opgedaan rondom Internet of Things (IoT). Zij hebben bovendien een kijkje in de keuken genomen bij andere bedrijven buiten de sierteeltsector.


Deelnemers deden onder andere inspiratie op voor hun eigen bedrijf
en keten tijdens een bezoek aan de RDM Makerspace in Rotterdam.


DaVinc3i Community heeft de afgelopen periode een viertal sessies georganiseerd rondom het thema IoT. Deze serie was een concreet vervolg op de bijeenkomst van 29 juni 2017 waarin veelvuldig de boodschap was: wacht niet met experimenteren met IoT maar start klein op je eigen bedrijf. In vier sessies hebben deelnemers kennis gemaakt met verschillende onderdelen op het gebied van IoT binnen bedrijven en in de keten. Met het uiteindelijk doel om zelf verder te experimenteren met IoT op het bedrijf.

Randvoorwaarden en technologie voor IoT
De eerste bijeenkomst stond in het teken van de randvoorwaarden: Wat is er minimaal nodig om Internet of Things toe te passen op je eigen bedrijf of in je keten? Tijdens de tweede sessie lag de focus op de technologie. Welke technische snufjes zijn er allemaal, hoe zijn ze in te passen in je keten, en welke kosten zijn hiermee gemoeid? Er werd bijvoorbeeld uitgelegd hoe je eenvoudig zelf een LoRa netwerk kunt opbouwen, welke sensoren er binnenkort op de markt verwacht worden en hoe je data vanuit verschillende bronnen zelf bij elkaar kunt brengen en kunt verwerken zodat iemand op het juiste moment bijvoorbeeld een sms'je krijgt met een aanwijzing.

Inspiratie opdoen buiten de sector
De deelnemers brachten in de derde bijeenkomst een bezoek aan DHL. Hoewel een groot gedeelte van de organisatie zich richt op zo efficiënt mogelijk werken, is daarnaast ruimte gecreëerd om constant te kunnen experimenteren met bijvoorbeeld nieuwe technieken. Om dit tot een succes te maken is een andere beoordelingsstructuur nodig, andere processen en een andere mindset bij medewerkers. Deze middag ging over welke keuzes je op dit vlak hebt en hoe je mensen vanuit je eigen bedrijf en de keten kunt betrekken bij deze veranderingen en experimenten. “Waardevol om bruikbare inspiratie op te doen buiten de sector’’, zegt een van DaVinc3i deelnemers enthousiast. "Het is goed om te discussiëren met verschillende sectoren en ketenpartijen om tot nieuwe ideeën te komen", voegt deze deelnemer er aan toe.

Innovatieve omgeving werkt motiverend
In de laatste sessie bezochten de deelnemers de RDM Makerspace in het Rotterdamse havengebied. Hier is onder andere werkruimte van start-ups en ZZP-ers te vinden. Zij kunnen gebruik maken van allerlei machines waarmee zij IoT-oplossingen kunnen toepassen en ontwikkelen. Ook is er de IoT Academy gevestigd. De deelnemers waren enthousiast over deze inspirerende omgeving. "We moeten mensen uit ons bedrijf vaker naar dit soort locaties sturen. Dit werkt motiverend om zelf meer met IoT in het eigen bedrijf en de keten te gaan doen."

Meer informatie:
Davinc3i


Publicatiedatum: 12-2-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

20-6-2018 Noord-Korea klopt aan bij WUR
19-6-2018 GreenTech 2018 in foto's
18-6-2018 Betere analyse DNA-informatie van polyploïde gewassen
15-6-2018 Na WKK nu tijd voor ZKK
15-6-2018 Geslaagde tweede productietest Trias Westland
14-6-2018 "Ontsmetter regelmatig controleren geen overbodige luxe"
13-6-2018 Wageningse onderzoekers ontrafelen geheimen van de roos
13-6-2018 "Het gebruik van robots in de tuinbouw is niet tegen te houden"
8-6-2018 Nieuw data-analyseplatform versterkt kasautomatisering
8-6-2018 “Automatisering is mooi, maar alleen als alles goed werkt”
7-6-2018 Ureumboekhouding alternatief voor dure directe NOx emissiemeting
7-6-2018 Zuiveringsplicht vraagt ook om goed onderhoud watertechnische installaties
7-6-2018 Autonoom monitoren van groei, plagen en ziekten in de kas
6-6-2018 Meer samenhang in geothermieprojecten kan €2 mld opleveren
6-6-2018 Video: "Er mag geen zwakke schakel in het water zitten"
6-6-2018 Betere benutting lichtfluctuaties
5-6-2018 "Minder schaduw en optimale isolatie"
5-6-2018 Waterstromen weerbaar maken
4-6-2018 Naturalis ontwikkelt slimme camera om insecten te tellen en te herkennen
4-6-2018 Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code