Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
"Aanbieders RUB-middelen moeten in actie komen"

Partijen die hun RUB middel op de Nederlandse markt willen houden dienen dit vr 15 februari 2018 aan het Ctgb kenbaar te maken, anders vervalt deze toepassing op korte termijn. Het Ctgb voert in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit het programma uit ten aanzien van de afbouw van de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen.

Het Ministerie zet het plan van aanpak voort, ondanks een consultatieronde waarop LTO Nederland zijn input heeft gegeven. De enige handreiking naar de praktijk bestaat uit een vertraging van het definitieve afbouwprogramma met drie maanden.

Informatiebijeenkomst Ctgb RUB-afbouwprogramma
Het Ctgb heeft een bijeenkomst georganiseerd, die specifiek gericht was op het informeren van producenten en marktpartijen die momenteel RUB-middelen op de Nederlandse markt brengen. Uitvoerig is ingegaan welke stappen deze partijen dienen te  nemen om hun RUB-middel als biociden, gewasbeschermingsmiddel of basisstof geregistreerd te krijgen. Naast een dertigtal marktpartijen was ook de CEMP-cordinator LTO Glaskracht Nederland aanwezig bij deze bijeenkomst.

Einddatum niet aangemelde RUB-middelen
Producenten en distributeurs die nu een RUB-middel op de Nederlandse markt brengen gericht op een biocide of gewasbeschermingstoepassing moeten snel stappen ondernemen om het middel op de markt te mogen blijven voeren. Doen zij niets, dan mag het middel nog maar tot 1 oktober 2018 aan u worden verkocht. En mag het door u nog maar tot 1 oktober 2019 worden opgebruikt.

Belangrijk dat marktpartijen hierop wijst
Gezien het belang dat u als telers hecht aan het mogen blijven inzetten van RUB-middelen in uw IPM-systeem, is het nu zaak dat u deze RUB-middelen distributeurs ook wijst op het belang van een actieve inzet. Dit betekent dat zij naast het aanmeldtraject bij het Ctgb ook aan de slag moeten gaan om een reguliere toelating van het product als gewasbeschermingsmiddel, biocide of basisstof te verkrijgen. Doen zij niets, dan zullen de betreffende RUB-middelen voor u als ondernemer na 1 oktober 2019 niet meer inzetbaar zijn.

Aanmelden RUB middelen bij Ctgb
Partijen die met hun RUB middel langer op de Nederlandse markt willen verkopen dienen dit vr 15 februari 2018 aan het Ctgb kenbaar te maken middels dit formulier.

Snelle terugkoppeling CTGB na aanmelding
Het Ctgb zal vr 2 april 2018 aan de partijen die zich hebben aangemeld een terugkoppeling geven. Hierbij hoort de aanmelder:
  • Uitsluitsel of het inderdaad een RUB aanmelding betreft
  • Wat de Europese status van de stof is
  • Inschatting aanvraagtype en termijn nodig voor dossieropbouw
Hulp bij bepalen juiste toelatingentraject
Partijen die willen komen tot een registratie van hun gewasbeschermingsmiddel hebben verschillende mogelijkheden om meer informatie te krijgen.

U kunt ook telefonisch contact leggen met de Ctgb servicedesk of schriftelijk een helpdeskverzoek indienen. Ook kan er een beroep worden gedaan op externe consultants.

LTO Glaskracht Nederland kan u helpen bij het beantwoorden van vragen aangaande de RUB-middelen. De Plantgezondheidsmedewerkers staan voor u klaar.

De complete RUB-lijst vindt u hier.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Jeannette Vriend)

Publicatiedatum: 6-12-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

21-3-2018 Greenports doen minister Wiebes gezamenlijk aanbod voor verlaging aardgasverbruik
21-3-2018 Duo interview met CEO's FloraHolland en Havenbedrijf Rotterdam over digitalisering
19-3-2018 "Beperkte reikwijdte herziening Warmtewet gemiste kans"
19-3-2018 Training preventiemedewerker glastuinbouw
19-3-2018 Animatie: oplossing voor toekomstige zoetwaterschaartste
16-3-2018 Greenports naar Minister Wiebes met gezamenlijk aanbod voor verlaging aardgasverbruik
16-3-2018 Commissaris van de Koning op bezoek bij Waterschap Rivierenland en tuinbouwbedrijven Bommelerwaard
14-3-2018 Kabinet: 23 miljoen voor Kas als Energiebron, 12 miljoen voor CO2-afvangst, 22 miljoen voor aardwarmte
13-3-2018 Brexit Forum Event met o.a. minister Sigrid Kaag
8-3-2018 Uw perceelsaangifte staat voor u klaar
8-3-2018 LTO en vakbonden eens over huisvesting arbeidsmigranten
7-3-2018 Is verkassen naar het buitenland aantrekkelijk?
6-3-2018 Openstelling Call 2018 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
6-3-2018 Westland brengt waterinnovaties in beeld
6-3-2018 70 miljoen euro aan glastuinbouwinvesteringen in de pijplijn in NH
6-3-2018 Amerikaanse sierteeltvoorman orinteert zich in Nederland op duurzaamheid
5-3-2018 Graafschade belangrijkste oorzaak storingen Westland en Midden Delfland
5-3-2018 "Wij zijn verantwoordelijk voor goede huisvesting arbeidsmigranten"
5-3-2018 Goedkope Poolse arbeidskracht verdwijnt
5-3-2018 Brexit: Europese Commissie publiceert ontwerp van artikel 50- terugtrekkingsakkoord

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code