Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
ACM gaat toezien op hogere prijzen voor duurzame producten

De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.

Dat staat in het regeerakkoord dat is gepresenteerd. Details over hoe zoiets gaat werken zijn nog niet gegeven. Andere opvallende plannen uit het regeerakkoord zijn:

Jonge boeren
Er komt een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

Europese regels
Nationaal beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen. Een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen vereist dat er zo min mogelijk zogeheten ‘nationale koppen’ op Europese regels zijn.

Niet tijdig voldoen aan EU-normen dwingt tot hard ingrijpen, met soms vergaande consequenties voor individuele bedrijven. Dat wil het kabinet voorkomen door samen met de sector te inventariseren wat de langetermijnopgaven zijn en gezamenlijke actieplannen op te stellen. De versterking van de kringlooplandbouw en de dalende bodemvruchtbaarheid worden hierin meegenomen.

Groen onderwijs
Groen onderwijs zal op dezelfde wijze per deelnemer gefinancierd worden als het reguliere onderwijs. Daar past bij dat het groen onderwijs als beleidsterrein wordt ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Algemeen verbindend
De overheid kan op verzoek van branche- of producentenorganisaties sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met Europese kaders en de Nederlandse exportpositie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt een speciaal team voor geschillenbeslechting in de agro-nutriketen.

Stadslandbouw
Het kabinet ondersteunt initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals stadslandbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij.

Samenwerking toestaan
De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

Bron: BloembollenVisie

Publicatiedatum: 12-10-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

19-2-2018 "Gasloze kas komt eraan"
13-2-2018 Koolmees komt praten over Westlandse situatie arbeidsmigranten
13-2-2018 LTO presenteert Arbeidsmarktbeleidsplan 2018
12-2-2018 Greenport West-Holland publiceert jaarverslag
9-2-2018 'Tuinbouw moet meer uitgaan van eigen kracht'
8-2-2018 'Bezem door de middelenkast' in Noord-Holland
8-2-2018 Primeur: meer energie uit duurzame bronnen dan uit steenkool
8-2-2018 Welke middelen vallen niet onder de zuiveringsplicht?
7-2-2018 Greenport West-Holland organiseert Gezonde Bustour
7-2-2018 Minister van landbouw Canada bezoekt Delphy Improvement Centre
6-2-2018 Tot nu toe 19 RUB-middelen aangemeld
5-2-2018 Nieuw innovatiepact Greenport ondertekend
5-2-2018 Produktschap Tuinbouw gaan door op nieuwe website tuinbouwnl.nl
5-2-2018 7 miljoen subsidie voor reconstructie Westland
2-2-2018 Agrarische grondprijs boven 60.000 euro per ha
2-2-2018 Twee coöperaties opgericht voor collectieve waterzuivering
2-2-2018 Minister in de bres voor bijen
1-2-2018 Stand van zaken verduurzaming energievoorziening Aalsmeer
1-2-2018 Werken aan schone sloten in Groeneveldse polder
1-2-2018 Meer bloemen en anders maaien in de bermen

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code