ACM gaat toezien op hogere prijzen voor duurzame producten

De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.

Dat staat in het regeerakkoord dat is gepresenteerd. Details over hoe zoiets gaat werken zijn nog niet gegeven. Andere opvallende plannen uit het regeerakkoord zijn:

Jonge boeren
Er komt een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

Europese regels
Nationaal beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen. Een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen vereist dat er zo min mogelijk zogeheten ‘nationale koppen’ op Europese regels zijn.

Niet tijdig voldoen aan EU-normen dwingt tot hard ingrijpen, met soms vergaande consequenties voor individuele bedrijven. Dat wil het kabinet voorkomen door samen met de sector te inventariseren wat de langetermijnopgaven zijn en gezamenlijke actieplannen op te stellen. De versterking van de kringlooplandbouw en de dalende bodemvruchtbaarheid worden hierin meegenomen.

Groen onderwijs
Groen onderwijs zal op dezelfde wijze per deelnemer gefinancierd worden als het reguliere onderwijs. Daar past bij dat het groen onderwijs als beleidsterrein wordt ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Algemeen verbindend
De overheid kan op verzoek van branche- of producentenorganisaties sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met Europese kaders en de Nederlandse exportpositie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt een speciaal team voor geschillenbeslechting in de agro-nutriketen.

Stadslandbouw
Het kabinet ondersteunt initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals stadslandbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij.

Samenwerking toestaan
De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

Bron: BloembollenVisie

Publicatiedatum: 12-10-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

8-12-2017 Opnieuw 6 miljard voor SDE+ voorjaarsronde 2018
8-12-2017 Carola Schouten op de bres voor geïntegreerde gewasbescherming
8-12-2017 LLTB maakt bezwaar tegen afwijzen watersubsidies
7-12-2017 "Verplaatsingsregeling Gelderland voorbeeld voor rest van Nederland"
6-12-2017 "Aanbieders RUB-middelen moeten in actie komen"
6-12-2017 West-Vlaanderen steunt glastuinders met uitbreidingsplannen
5-12-2017 Subsidie Marktintroductie energie-innovaties vanaf 1 december open
4-12-2017 Ontwikkelingen CAO Glastuinbouw
4-12-2017 Inhouden op het loon voor huisvesting van seizoenarbeiders
30-11-2017 Stijging tarieven gevolg van 'kostenmaker-kostendrager-principe''
28-11-2017 EU beslist: vergunning glyfosaat vijf jaar verlengd
24-11-2017 Heeft u een brandbaar schermdoek? Voer de benodigde keuringen jaarlijks uit!
24-11-2017 Brede steun voor verlenging kwekersrecht
24-11-2017 Voorstel keurmerk voor duurzaamheidskeurmerken aangenomen
23-11-2017 Bouw Polenhotel op Agriport gaat door
23-11-2017 Provincie Noord-Holland draagt bij aan verplaatsing kassen
22-11-2017 "Polen blijven weg: tuinbouwsector zit omhoog"
20-11-2017 "Voorkom €50.000 boete, meld arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW"
20-11-2017 Nederlanders beginnen te profiteren van economische groei
17-11-2017 RFH scherpt fotovoorschriften aan

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code