Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
ACM gaat toezien op hogere prijzen voor duurzame producten

De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.

Dat staat in het regeerakkoord dat is gepresenteerd. Details over hoe zoiets gaat werken zijn nog niet gegeven. Andere opvallende plannen uit het regeerakkoord zijn:

Jonge boeren
Er komt een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

Europese regels
Nationaal beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen. Een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen vereist dat er zo min mogelijk zogeheten ‘nationale koppen’ op Europese regels zijn.

Niet tijdig voldoen aan EU-normen dwingt tot hard ingrijpen, met soms vergaande consequenties voor individuele bedrijven. Dat wil het kabinet voorkomen door samen met de sector te inventariseren wat de langetermijnopgaven zijn en gezamenlijke actieplannen op te stellen. De versterking van de kringlooplandbouw en de dalende bodemvruchtbaarheid worden hierin meegenomen.

Groen onderwijs
Groen onderwijs zal op dezelfde wijze per deelnemer gefinancierd worden als het reguliere onderwijs. Daar past bij dat het groen onderwijs als beleidsterrein wordt ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Algemeen verbindend
De overheid kan op verzoek van branche- of producentenorganisaties sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met Europese kaders en de Nederlandse exportpositie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt een speciaal team voor geschillenbeslechting in de agro-nutriketen.

Stadslandbouw
Het kabinet ondersteunt initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals stadslandbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij.

Samenwerking toestaan
De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

Bron: BloembollenVisie

Publicatiedatum: 12-10-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

20-10-2017 Kansen en risico’s nieuwe CAO groothandel bloemen en planten
19-10-2017 Subsidie op waterzuivering
18-10-2017 Strengere eisen gewasbescherming verklaard vanuit bureaucratie
17-10-2017 "Pesticidenrichtlijn werpt niet in elk land vruchten af"
17-10-2017 Doorbetaling loon bij ziekte terug naar een jaar
17-10-2017 Beter sociaal klimaat met groene schoolpleinen
16-10-2017 Studieclub Regio Boskoop overgedragen aan Greenport Regio Boskoop
13-10-2017 Project Bio4safe gestart
13-10-2017 Karakteristiek kavellandschap in kaart
11-10-2017 Mededingingswet aangepast voor tuinbouw in nieuw regeerakkoord
11-10-2017 Uitgebreide herziening Milieukeur Plantaardige producten
11-10-2017 Investeringen in toezicht, cybersecurity en Groen Onderwijs
9-10-2017 Lage btw-tarief van 6 naar 9 procent
9-10-2017 Toezichthouders en beleidsmakers bijgepraat over komende zuiveringsplicht
6-10-2017 Inpassingsplan “Reparatie Tuinbouw Bommelerwaard” gewijzigd
5-10-2017 SDE+ open: kansen voor bio-energieprojecten
4-10-2017 Landbouwers moeten door tot hun 68e
2-10-2017 NU aan de slag met nul-lozing
27-9-2017 Vlaamse regering erkent lentenachtvorst en droogte als landbouwramp
26-9-2017 Gemeente Westland wil verdiencapaciteit vergroten

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code