Bestuurslid

Biohuis zoekt biologische ondernemer die het bestuur van Biohuis komt versterken met taakaccent onderzoek en ontwikkeling m/v

Reactie uiterlijk 19 juni 2023

Biohuis zoekt bestuurder


Als belangenbehartiger en vereniging van de biologische producenten staan we voor een aantal grote opgaven. De Europese Commissie wenst een flinke groei van de biologische sector. De wereld heeft te maken met een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Tegelijkertijd moet je als biologisch boer omgaan met de consequenties die volgen uit de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt, precies op het moment dat de Nederlandse overheid een Actieplan Biologisch heeft opgesteld. Forse uitdagingen én kansen om als bestuurslid van Biohuis invloed te hebben op de aanpak. Het Landbouwakkoord staat in de steigers en moet uitgevoerd op alle bestuurlijke niveaus van ons land. 

Ben jij degene die tijd vrij kan maken en mee wil werken aan de ontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland, dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren op onze vacature voor een nieuw bestuurslid.

Biohuis is dé vereniging van Nederlandse biologische boer(in)en tuinders. Binnen het Biohuis komen alle biologische sectoren samen. Onderwerpen waar het Biohuis-bestuur bij betrokken wordt: de gebiedsgerichte aanpak, het mestbeleid, stikstofdossier en de biologische kringloop, het biologische Actieplan, GLB, marktontwikkeling, biodiversiteit en alle andere zaken die de biologische sector aangaan. Het Biohuis bestuur werkt intensief samen met haar dragende organisaties uit de verschillende sectoren. Gezamenlijk adviseren de dragende organisaties het Biohuis bestuur in de Bioraad .

In de bestuurssamenstelling van het Biohuis wordt gestreefd naar mensen uit verschillende sectoren en regio’s, met een evenwicht tussen plantaardige en dierlijke sectoren. De bestuursleden zijn nadrukkelijk geen sector of regio vertegenwoordig(st)er. Zij moeten het totale biologische belang behartigen en oog hebben voor alle sectoren uit de biologische land- en tuinbouw. Daarbij staan hun persoonlijke kwaliteiten, ervaringen en netwerken voorop. Het bestuur werkt als een team en nieuwe bestuursleden moeten bij voorkeur een aanvulling vormen op en passen bij het bestaande team. Wij nodigen alle biologische ondernemers uit om te reageren op deze vacature.

Meer informatie, ook over de huidige samenstelling van het bestuur, is te vinden op: www.biohuis.org. De vereniging wordt ondersteund door een verenigingsmanager en een officemanager vanuit Bionext.


Het bestuurslid 'onderzoek en ontwikkeling' vervult primair de taken en
activiteiten zoals elk bestuurslid, je:

 • Bent mede verantwoordelijk voor de coöperatieve vereniging Bionext.
 • Medewerk(st)ers van Bionext vragen input en ondersteunen bestuurders;
 • Inzet is op basis van de visie, ambities en missie van het Biohuis: de waarden zoals geformuleerd in IFOAM en uitgewerkt in het beleidsplan van het Biohuis https://www.biohuis.org.
 • Werkt zelfstandig en tegelijk in teamverband met de overige bestuursleden.
 • Bent in staat constructief samen te werken met de dragende organisaties, de Coöperatie Bionext, overheidsinstanties en organisaties zoals bv. LTO en Ministerie van LNV.
 • Kunt tijd vrij maken om de bestuursfunctie goed uit te kunnen voeren ( 6-8 uur per week). Het betreft hier de gemiddelde tijdsindicatie.
 • Brengt een netwerk mee en bent in staat om jouw netwerk verder op te bouwen en te onderhouden.
 • Hebt gevoel voor politiek & media.
 • Hebt zelf (een aandeel in) een biologisch gecertificeerd land- of
  tuinbouwbedrijf.
 • Bent lid van een van de dragende organisaties van Biohuis of bereid lid te worden.
 • Kunt helder uitleggen waar Biohuis en biologisch voor staat.
 • Hebt ervaring met organisatorische en/of bestuurlijke functies.
 • Hebt bij voorkeur een goede beheersing van de Engelse taal.


Het Biohuis bestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand, op locatie of digitaal. Buiten de vergaderingen bestaat het werk van een Biohuis bestuur(d)(st)er uit besprekingen met andere organisaties, vergaderingen of sectorbijeenkomsten, verdieping in documenten en onderwerpen die relevant of actueel zijn en het contact houden met het netwerk in de achterban. Er is voor de bestuursleden een passende vergoeding.

Gezien de samenstelling en werkwijze van het huidige bestuur zijn wij op zoek naar een bestuurslid met affiniteit met natuurwetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling:

 • Houdt zich bezig met de onderzoek-portefeuille en kennisagenda voor de biologische sector
 • Heeft voldoende natuurwetenschappelijke ondergrond om
  onderzoeksvoorstellen en resultaten van onderzoek en beleidsvoornemens te kunnen beoordelen op hun relevantie en uitvoerbaarheid voor de biologische sector.
 • Is in staat om voor de sector relevante wetenschappelijke gegevens te beoordelen en vertalen in communicatie naar de leden.
 • Heb je kennis van wetenschappelijk onderzoek bedrijven en hoe
  projectvoorstellen tot stand komen.
 • Ben je in staat om onderzoeksvragen uit de praktijk te herkennen en te bundelen.


Het Biohuis heeft inmiddels een goede samenwerking gerealiseerd met de Coöperatie Bionext, BioNederland, Bio Winkelvereniging, LTO Nederland, Ministerie LNV en uiteraard alle dragende organisaties, ten behoeve van de uitvoering van het vele werk dat voor de sector moet gebeuren en kan daarmee sector overstijgend werken op het gebied van kennis (onderzoek), regelgeving en afzet.

Kandidaten kunnen zich melden met motivatie en CV, uiterlijk 19 juni 2023, bij Ilse Blauw, via blauw@bionext.nl Voor vragen kan er direct contact op genomen worden met de leden van de selectiecommissie:

Jaco Burgers: 06-53283841
Francine van Rossem: 06-33359158
Sybrand Bouma: 06-37456832
Arie van den Berg: 06-81348830

Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 26 juni in de ochtend en 29 juni in de middag met de selectiecommissie van het Biohuis.

 


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.