Special Water

Acht probleemstoffen in oppervlaktewater onder loep: "Sommige middelen niet logisch om toe te passen in kas"

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland en Glastuinbouw Waterproof heeft CLM onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn van de normoverschrijdingen van niet langer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. In het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden worden nog steeds…

Nieuw systeem met nanobubbels getest in teelt tulp, paprika en tomaat

Binnenkort start Vertify een nieuw onderzoeksproject, waarin het watersysteem wordt verrijkt met nanobubbels van zuivere waterstof en zuurstof. Het gaat om een nieuwe, op…

Zes bestaande bassins en silo's aangesloten op Rainlevelr in 2022

Tegenwoordig is het ook mogelijk met een bestaand bassin of een bestaande silo als teler aan te sluiten bij Rainlevelr. Afgelopen jaar gebeurde dat meerdere keren, zo blikt men terug op 2022.  "2022 was niet alleen op weergebied een bijzonder jaar, maar helaas ook op het gebied van de energieprijzen. Als gevolg…

Gemiddeld over heel Nederland is 120 mm gevallen

Afgelopen maand in top-5 natste januarimaanden

Vrijwel dagelijks valt deze maand neerslag en daardoor is januari inmiddels een kletsnatte maand. Er is tot dusver gemiddeld over het land 120 mm gevallen en daarmee komt januari 2023 in de top-5 van natste januarimaanden. Met tot dusver een gemiddelde van 120 millimeter is januari 2023 de top-5…

Kurt Becker van Dramm Corporation (VS)

"Hogere teeltkosten, productverlies en gemiste afzet door slechte waterkwaliteit"

Wat in de vroege jaren ‘40 begon in een kelder met een bloemist die een neus had voor uitvindingen – met onder meer de ontwikkeling van de 400 Water Breaker – is tegenwoordig een van de grootste tuinbouwleveranciers in Noord-Amerika. En ook de aanwezigheid op overzeese markten groeit. We hebben het over…

Transitiepaden en innovaties richting een circulaire glastuinbouw

Wageningen heeft een 'interactieve pdf' gepresenteerd waarin innovaties binnen circulariteits-strategieën (PBL) voor zes materiaalstromen in de glastuinbouw zijn onderzocht. Het betreft water, meststoffen, substraat, CO2, biomassa en plastics. Per materiaalstroom vindt u er een korte uitleg met…

Rainlevelr in 2022 gegroeid naar 334 hectare glas

Aan het eind van 2022 deden er 62 telers, goed voor 334 hectare glas, mee aan het project Rainlevelr. Anticiperend op hevige regenval maken telers die zijn aangesloten bij Rainlevelr, een project vanuit het Hoogheemraadschap Delfland, ruimte in hun waterbassins en -silo's.   In 2022 sloten 12 nieuwe deelnemers aan,…

1700 hectare glastuinbouw Zuid-Holland moet vrezen als 'Limburgbui' valt

Als de uitzonderlijk grootschalige neerslag die in 2021 in Limburg viel in Zuid-Holland zou vallen, blijft er op veel plaatsen water staan, vooral in polders. Onder meer 1700 hectare glastuinbouw komt dan in gevaar. De hoogste schadebedragen in de glastuinbouw worden verwacht in de regio Delfland.  Dit blijkt…

Telers Rainlevelr doen hun werk bij hevige regenval

Anticiperend op hevige regenval maken telers die zijn aangesloten bij Rainlevelr ruimte in hun waterbassins en -silo's. Vanuit de lucht zag Robbert Ballings van het Hoogheemraadschap Delfland dat het goed was. Op LinkedIn schrijft hij donderdag: ''Gister waren wij in de lucht voor een…

Besparen ontvochtigers echt energie?

Energie is een van de grootste uitdagingen voor de tuinbouwsector. De stijgende prijzen veel telers ertoe aangezet deze winter hun activiteiten terug te schroeven, terwijl anderen manieren zoeken om hun energiekosten te verlagen. Eef Zwinkels, technisch accountmanager bij Royal Brinkman, zegt dat een van…

Project ‘Kansen voor concentraat’ relevant voor omgekeerde osmose en tuinbouw

Omgekeerde osmose (RO) levert concentraat op als reststroom en de verwerking daarvan kan (blijvende) toepassing van RO in de weg staan. In het project ‘Kansen voor concentraat’ wordt de komende jaren verkend hoe het water en de componenten uit deze reststroom zijn te verwaarden. Onderzoeker Luuk de Waal…

Systeem geeft wortels extra zuurstof: "Het is eigenlijk een kleine waterzuivering"

Bij een Nederlandse potplantenteler zijn dit jaar, na een jaar testen, in alle retourwaterbassins systemen geïnstalleerd om het retourwater te beluchten. Het gaat om de Vital Oxidizer van JVR Tecmar. "Het is eigenlijk een kleine waterzuivering die het water ontdoet van de organische verontreinigingen",…

Uitbreiden laag-risicomiddelen met kleine toepassingen eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2023 is voor laag-risicomiddelen (gewasbescherming) een verkorte uitbreidingsprocedure voor kleine toepassingen mogelijk. Het Ctgb reageert hiermee op een door…

Waterpeilers brengen waterkansen op land- en tuinbouwbedrijven in kaart

Op 27 en 28 februari staan de Waterpeilers, een team waterexperten van de praktijkcentra land- en tuinbouw van de provincie Antwerpen klaar om land- en tuinbouwers op hun bedrijf advies te geven. En dat zowel in de glastuinbouw, openluchtteelten, zachte fruitsoorten, de melkveesector als de…

"Uitval in uw planten? Laat onderzoeken wat het is"

De leverancier van stekgoed of planten doet er alles aan om telers ziektevrij materiaal te leveren. Of telers doen zelf de vermeerdering, dan doen zij dat ook het liefst zo gezond mogelijk. Toch is er vaak nogal wat uitval in nieuwe teelten. Controle tijdens vermeerdering gaat vaak nog verder dan alleen…

Vewin-lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of meer malen zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm, met de bijbehorende meetgegevens. Met ingang van…

Dankzij nieuwe eDNA-techniek lozing sneller te herleiden naar specifieke teelt

In januari 2022 is door de verschillende waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan een nieuw project: Ontwikkelen eDNA qPCR-techniek voor zes gewassen. Uit een eerder onderzoek van Hoogheemraadschap Delfland is gebleken dat met…

Special Water op BPnieuws en Groentennieuws

We starten het nieuwe jaar met een special Water. Op 1001 vlakken en in 1001 opzichten is water van cruciaal belang voor de tuinbouw. Wat de verdere omstandigheden ook zijn, de beschikbaarheid, de kwaliteit, het efficiënt gebruik, het reinigen, de opslag en wat al niet meer zijn altijd van belang. We…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven