Special Management

Plantenpaspoort handhaving vanaf 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 start de handhaving op het plantenpaspoort op potniveau van potmaat 10 cm en groter. Sinds 14 december 2019 is een plantenpaspoort vanuit EU-wetgeving verplicht om planten te kunnen verhandelen. De handhaving op het plantenpaspoort voor potmaat ≥ 10 cm zou eerder ingaan op 1 juli 2020,…

Directie Royal FloraHolland besluit tot stapsgewijze handhaving milieuregistratie en milieucertificering

De directie voert de handhaving op digitale milieuregistratie en milieucertificering stapsgewijs in. Ook blijft er aandacht voor het commitment van de handel en het invullen…

Aangepaste steekproefgroottes bij import plantaardig materiaal

Inspecteurs gaan vanaf 15 november 2020 werken volgens een nieuwe versie van de tabel ‘steekproeven bij import’. Van iedere zending plantaardig materiaal wordt een gedeelte…

nominatie Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Glastuinbouw Bommelerwaard geprezen voor efficiënt beleid tuinbouwherstructurering

Samen met 19 andere projecten in Nederland is de tuinbouwherstructurering in de Bommelerwaard genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. De Provincie Gelderland reikt deze prijs tweejaarlijks uit aan projecten die een bijdrage leveren aan de grote veranderingsopgaven van dit moment.…

Sierteeltondernemers en Flynth roepen overheid op tot uitstel vaststellingsaanvragen

Sierteeltondernemers, die in maart hun handel ineen zagen storten door het coronavirus, vreesden voor het voortbestaan van hun bedrijven. De overheid wist in nauwe samenspraak met de sector in een recordtempo te komen tot een regeling, die moest voorkomen dat financieel gezonde bedrijven zouden omvallen.…

Aanvraag tegemoetkoming boven € 125.000 kan afgewikkeld worden

Ondernemers die een tegemoetkoming van meer dan € 125.000 hebben aangevraagd uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw, kunnen deze aanvraag nu afwikkelen. Op donderdag 15…

Sjaak Topics: "ODE en coronamaatregelen weer topprioriteit"

In de jongste aflevering van Sjaak Topics: Glastuinbouw Nederland gaat met de ministeries van LNV en EZK opnieuw in gesprek over de OD. Corona is weer/nog steeds topprioriteit voor enerzijds de medewerkers in de glastuinbouw en anderzijds voor teeltbedrijven die leveren aan de horeca en tot slot is de…

Start inning bijdrage Kennis in je Kas 2020

Op maandag 9 november start de facturatie van de bijdrage Kennis in je Kas (KijK) voor boekjaar 2020. De bijdrage is gelijk aan die van 2019 en bedraagt € 350,- per hectare. Met KijK wordt nieuwe kennis ontwikkeld via gewasoverstijgend onderzoek op het gebied van energie, plantgezondheid en water &…

Inspectie SZW zet in op nieuwe aanpak arbeidsongevallen

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat arbeidsongevallen op een nieuwe manier aanpakken. Inspecteurs hebben naast het gebruikelijke ongevalsonderzoek ook de mogelijkheid nieuwe interventies in te zetten bij bedrijven waar een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens…

Nieuwe campagne moet groeiend aantal gezondheidsklachten halt toe roepen

In de agrarische en groene sector zijn klachten aan rug en ledematen verantwoordelijk voor 47 procent van het ziekteverzuim. De lichamelijke belasting tijdens het werk draagt hier voor een groot deel aan bij. Denk aan te zwaar tillen en dragen en steeds dezelfde bewegingen maken.  De nieuwste Stigas cijfers…

Aad Vollebregt nieuwe voorzitter LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Aad Vollebregt is door het bestuur van LTO Nederland benoemd als nieuwe voorzitter van de vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Hij volgt daarmee de huidige…

Greenport Noord-Holland Noord

Nieuwe strategische visie Greenport Noord-Holland Noord

Greenport NHN presenteert een nieuwe strategische visie als basis voor het verder versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord. Binnen deze visie worden vier thema’s onderscheiden: 1) Versterken imago en positionering, 2) Innovatie in de praktijk brengen, 3)…

Pact Arnhem-Nijmegen formuleert 10 speerpunten

Eens in de vijf jaar zet het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen haar speerpunten op een rij. Samen met de belangrijkste stakeholders werd op 8 september 2020 jl. een strategische sessie georganiseerd bij Mea Vota. Er werd door de aanwezigen druk geschreven, er werden stickers geplakt, er werd…

Zorgen Eerste Kamer over ‘domme’ heffing vrachtvluchten

Het tipping point van het vertrek van vrachtvluchten in Nederland is al bereikt, was de opening van Steven Lak op de deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamer, waar hij…

AVBS hamert op behoud flexibele handel na brexit

Naar aanleiding van de nakende brexit en de mogelijke gevolgen voor de handel in sierteeltproducten in België en de rest van Europa, ging AVBS in overleg met Belgisch…

Miet Poppe nieuwe secretaris voor AVBS

Begin deze zomer besliste Pieter Van Oost om de overstap te maken naar een nieuwe functie als adviseur Plantaardige productie bij Boerenbond. Sinds 1 september is Miet Poppe…

"glastuinbouw laat veel kansen onbenut"

Marketingbureaus slaan handen ineen

SD Communicatie en Maximizd hebben onlangs de handen ineengeslagen om bedrijven in de glastuinbouwsector te assisteren een betere communicatie- en marketingstrategie te ontwikkelen. Marktonderzoek leerde dat deze branche een inhaalslag heeft te maken op het gebied van (online) marketing en communicatie.  Dean…

Cargoboss en Van Daalen Transport worden BosDaalen

Transportbedrijven Cargoboss en Van Daalen Transport uit Maasdijk worden één bedrijf. BosDaalen is de naam van het bedrijf waarmee de twee organisaties met een lange historie in het Westland per begin volgend jaar samen verder gaan. “De tijd is er rijp voor dat we de laatste stap zetten in het samengaan…

Glastuinbouw onderzoekt nieuw fiscaal systeem i.p.v. ODE

Glastuinbouw Nederland heeft de Tweede Kamer en de ministeries deze week huiswerk gestuurd. Er is een brief gegaan naar Den Haag over energie en plantgezondheid, vertelt voorzitter Sjaak van der Tak van de brancheorganisatie in zijn video-update Sjaak Topics. Zelf zit men ook niet stil. Er komt een…

Special Management van start

Deze maand start een weer een nieuwe special met ditmaal als onderwerp 'Management' centraal. Op een speciale plaats op de websites en nieuwsbrieven zullen dagelijks artikelen over allerhande aan de tuinbouw gerelateerde managementzaken gepubliceerd worden. Denk aan nieuwe wetten en regels, nieuwe aanstellingen bij bedrijven of…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven