Special Klimaat

zonnepanelen op het dak en terrein klaar voor realisatie WKK-gebouw

Voorbereidende werkzaamheden Trias Westland 2 afgerond

Terwijl de zon volop schijnt is het dak van het pompgebouw van Trias Westland voorzien van zonnepanelen. Daarmee wordt groene stroom opgewekt. Het vermogen van de zonnepanelen is 42 KWp, oftewel 42.000 kWh. Dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik aan groene stroom van ongeveer 12 huishoudens. De…

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018

In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over…

€2,9 miljoen subsidie geïnvesteerd in Oost-Nederland

Subsidie voor slimme piepschuim recycling en herbruikbare plantentrays

Twee projecten die met hergebruik bijdragen aan de reductie van CO2, ontvangen een bijdrage van ruim €1,4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In…

Europese Rekenkamer:

"Beperkte vooruitgang verduurzaming gewasbescherming in de EU"

De Europese Rekenkamer constateert dat - ondanks regelgeving - er in de EU maar een beperkte vooruitgang is in verduurzaming van de gewasbescherming. Hoewel geïntegreerde…

Kinderen thuis? Geef een les over aardwarmte

De scholen zijn dicht en er wordt tal van studiemateriaal aangeboden. Platform Geothermie biedt daarom een les aan over hun vakgebied. Een inleidende digitale gastles over de…

Positief advies opsporingsvergunningen aardwarmte

Gedeputeerde Staten brachten op 17 maart 2020 advies uit over 2 aanvragen voor opsporingsvergunningen aardwarmte aan het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het advies…

ZLTO dient 6 ton subsidieverzoek in voor grondwaterplannen

Tuinders hunkeren naar voldoende water in de zomer

Boeren en tuinders op Brabantse zandgronden staan te popelen om nieuwe projecten uit te voeren om grondwater langer vast te houden. Na de droge zomer van afgelopen jaar is die…

Klimaatinspanningen Green Deal raken door corona mogelijk op laag pitje

Hoe moet het, in tijden van volle coronacrisis, verder met de Green Deal van de Europese Unie om de klimaatuitdagingen aan te pakken? Verwacht wordt dat de economische schade…

WUR doet onderzoek

Wat weten we over (micro)plastics in compost?

Nederland is in Europa koploper in het recyclen en hergebruik van grondstoffen. Dat is in lijn met de ambities van de overheid, die wil dat Nederland in 2050 circulair is.…

Forse stijging gebruik aardwarmte in de glastuinbouw

Het gebruik van aardwarmte nam in 2019 met 51% toe ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei van…

Nieuwe coating ingezet in strijd tegen corrosie aardwarmteputten

Vorig jaar is bij een recent door VB gerealiseerd project besloten om ondergronds een GRE (Glass Reinforced Epoxy) liner toe te passen in zowel de productie- als de…

Rozen dragen bij aan biodiversiteit openbare ruimte

Rozen bevorderen op verschillende manieren de biodiversiteit in stedelijke gebieden. Ze bieden voedsel aan insecten en schuil- en nestgelegenheid aan vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast vormen de rozenbottels voor veel vogelsoorten een welkome voedselbron in het najaar en de winter. Dankzij deze…

"Biomassa klimaatvriendelijker dan aardgas"

Royal Haskoning DHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid van houtige biomassa. De emissies werden…

Nieuw praktijknetwerk voor aanpak invasieve exoten

Chris van Dijk, bioloog bij Wageningen University & Research, is met Stichting Stadswerk het Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten gestart. Op dit moment…

De boer op met Nederlandse geothermiekennis

Een aantal bekende Nederlandse bedrijven actief in de geothermie (IF Technology, Huisman, Well Engineering Partners, Witteveen+Bos) onderzoekt de mogelijkheid van gezamenlijke…

Floricultura hanteert zelf afbreekbare biologische mandjes

Floricultura presenteert een 'mandje' welke voor het grootste gedeelte bestaat uit aardappelzetmeel. Deze vervangt het voorheen gebruikte plughouders van biologisch PLA. Vanaf begin februari is Floricultura begonnen met het inzetten van de biologische mandjes voor alle Phalaenopsis pluggen. De klanten…

Yme Pasma, COO Royal FloraHolland, in gesprek met Desch Plantpak

"RFH voldoet bijna aan doelen Plastic Pact voor 2025"

Waar een klein landje groot in kan zijn: een derde van de wereldhandel in planten en bloemen verloopt via Nederland. Niet alleen een flinke logistieke operatie, maar ook een grote verantwoordelijkheid voor het terugdringen van afval – waaronder plastic. Eerder dit jaar ondertekenden 86 bedrijven en…

onderzoek Royal FloraHolland

Welke plantentray is het meest duurzaam?

FloraHolland heeft een onderzoek laten doen naar de duurzaamheid van meermalige, eenmalige plastic of kartonnen plantentrays. Wat is nu de impact op het milieu van deze verpakkingen? Daaruit zou blijken - het onderzoek zelf is (nog) niet vrijgeven - dat de meermalige tray de meest duurzame oplossing is…

uitbreiding bestaande Triasinstallatie

Overeenkomst Trias Westland fase II getekend

Gisteren is bij VB in De Lier de overeenkomst voor Trias Westland fase II getekend door Marco van Soerland van Trias Westland en Edward Verbakel van VB. Trias Westland fase II is een uitbreiding op de reeds eerder door VB gerealiseerde geothermie-installatie (Trias Westland fase I). De realisatie van de…

Koelere buitenlucht vernuftig vermengd met kaslucht

"Zoals je kunt zien ziet ie er vrij spacey en industrieel uit en dat heeft zo zijn redenen", vertelt Hans Weisbeek van Hinova in een item op RTV Lansingerland over het ontstaan van de Hinovator. De lokale omroep ziet dat er heel wat tuinbouwtoeleveranciers in de regio te vinden zijn en dat die bedrijven…

Special Klimaat van start

Tholen - Vanaf vandaag hebben we op onze tuinbouwnieuwsbrieven een Special Klimaat. Dat betekent dat we op Groentennieuws, BPnieuws en de internationale nieuwsbrieven FloralDaily en HortiDaily extra aandacht besteden aan klimaat in de kas en daarnaast natuurlijk ook aan de manieren waarop zon, wind en regen de teelt in de kas…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven