NVWA onderschept minder schadelijke import bloemisterijsector in 2017

Bij importinspecties door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zijn in 2017 vrijwel evenveel schadelijke organismen aangetroffen als in 2016. Het aantal notificaties dat Nederland in 2017 aan derde landen heeft verzonden vanwege vondsten van quarantaineorganismen bij import is met 358 notificaties nagenoeg gelijk aan de 337 notificaties uit 2016. Het aantal notificaties vanwege incorrecte
bijschrijvingen nam in 2017 af.

Bloemisterijsector
De bloemisterijsector is zeer divers en omvat zowel uitgangsmateriaal als eindproducten. De productie van uitgangsmateriaal is sterk internationaal georganiseerd. Het aantal onderscheppingen van schadelijke organismen bij import is gedaald van 174 in 2016 naar 109 in 2017. Daarmee wordt het niveau van 2015 benaderd toen er 93 onderschepping waren. Er waren veel onderscheppingen van
Thrips palmi, Spodoptera litoralis, Liriomyza huidobrensis en Bemisia tabaci. Dit komt overeen met het beeld uit 2016. Deze soorten kunnen zich in Nederland goed handhaven in kassen.

In de teelt van de kuipplant Solanum muricatum is PSTVd aangetrofen. Naar aanleiding van een notifcatie over druifuis in een zending Vitis heef tracering plaatsgevonden en is dit organisme succesvol geëlimineerd na ruiming van de moederpartij. De eerdere besmeting met Ralstonia solanacearum ras 1 in roos lijkt bijna achter de rug nu in 2017 nog slechts één bedrijf besmet is bevonden na de monitoringsperiode.

In het programma Fytobewaking zijn quarantaineorganismen als Hierschmaniella spp. en Opogona saccheri aangetrofen. Ook zijn bij de inspecties in niet-gereguleerde producten Bemisia tabaci en Liriomyza-soorten aangetroffen.
Naast een totaal van 60.000 zendingen die in 2017 zijn goedgekeurd voor export, werden 14.500 zendingen afgekeurd, voornamelijk vanwege de aanwezigheid van insecten.

Lees hier het hele rapport.

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018