Update voorzitterschap en Raad van Bestuur Fleuroselect

Na het zeer verdrietige overlijden van de voorzitter van Fleuroselect, Herman Hamer, is de Raad van de organisatie samengekomen. Jean-François Ignass, de huidige vicevoorzitter, zal nu de rol van interim voorzitter op zich nemen. Tijdens de A.G.M. in Barcelona in mei 2018 zal een nieuwe voorzitter gekozen worden. Alle leden worden uitgenodigd om kandidaten voor deze rol voor te stellen. 

Ter informatie, in Fleuroselect's statuten staat dat de het Raad van Bestuur uit één tot twee personen bestaat van ieder bedrijfsonderdeel plus een voorzitter, welke gekozen wordt tijdens een algemene vergadering. Ieder bestuurslid heeft een stem in het Raad van Bestuur. In gevallen waar de stemmen gelijk zijn, heeft de voorzitter de beslissende stem. Met uitzondering van de voorzitter mag er niet meer dan één vertegenwoordiger per bedrijf in het bestuur zitten. De voorzitter van Fleuroselect wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

Voor voorstellen en verdere informatie kan contact opgenomen worden met secretaris Sally van der Horst (sally@fleuroselect.com) of interim voorzitter Jean-François Ignasse (jf.ignasse@panamseed.com)

Nieuwe vicevoorzitter
Het bestuur heeft voor nu Harm Custers van Takii Seed en voorzitter van de Business Unit Home Gardening als vicevoorzitter aangewezen. 

Omdat Jean-François Ignasse nu de functie van voorzitter heeft overgenomen is zijn positie als voorzitter van de Business Unit Breeders vrijgekomen. Fleuroselect zal de leden van deze Unit informeren over deze vacature en de procedures die hierbij horen. 

Nieuwe voorzitter Business Unit Protection
Jurgen Hoogland van Syngenta Flowers, die twee jaar de functie van voorzitter van de Business Unit Protection op zich heeft genomen, heeft het bedrijf en dus het Raad van Bestuur per 31 december 2017 verlaten. Michael Kester, Hoofd Bloemen bij Syngenta Flowers, wordt zijn opvolger. "We kijken ernaar uit om hem te mogen verwelkomen." 

Bestuurslid E.E.C. bij Raad
De Raad heeft de voorzitter van de Entries and Evaluation Committee verzocht om zich ook bij de Raad te voegen om de communicatie met deze belangrijke commissie te verbeteren. In eerste instantie zal de commissie een adviserende rol vervullen en wanneer de statuten worden aangepast zal de commissie ook stemrecht krijgen. Ruud Brinkkemper, werkzaam bij PanAmerican Seed en actief als voorzitter van de E.E.C., zal vanaf 1 januari 2018 zich bij het Raad van Bestuur voegen.

Voor meer informatie
Fleuroselect
Email: info@fleuroselect.com
www.fleuroselect.com

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018