rapport NVWA 'Gewasbescherming 2016'

65 bedrijven in de fout met gewasbeschermingsmiddelen

Vorige maand publiceerde de NVWA het rapport 'Gewasbescherming 2016'. Hierin wordt aangegeven hoeveel inspecties in de verschillende land- en tuinbouwsectoren zijn uitgevoerd, hoeveel overtredingen daarbij zijn geconstateerd en tot welke sancties dat geleid heeft. Hieronder de gegevens uit het rapport m.b.t. de sierteelt en groenten onder glas.

Sierteelt onder glas
Gebruik in voorgaande jaren (2012-2014) bleek dat met name in de teelt van roos, orchidee en chrysant niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en middelen in strijd met de voorschriften worden gebruikt. In 2015 zijn in de sierteelt gerichte controles uitgevoerd waarbij monsters genomen zijn en de administratie is onderzocht. Het eerder gevonden beeld werd hierbij bevestigd. Om de naleving te bevorderen, zijn in 2016 in de sierteelt onder glas een groot aantal inspecties uitgevoerd. De sector was voorafgaand aan de inspecties via een artikel in een vakblad op de hoogte gesteld.

In totaal zijn 321 controles uitgevoerd en 162 monsters genomen. Hierbij is bij 65 bedrijven een rapport van bevindingen opgemaakt wegens niet toegestaan gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In 42 gevallen was sprake van gebruik van een niet in de teelt maar wel in Nederland toegelaten middel. 11 keer was het toegepaste middel teveel of te vaak gebruikt. 13 keer werd een vervallen middel gebruikt en 2 keer een buitenlands middel. Daarnaast werd 8 keer een niet in de teelt toegestane werkzame stof aangetroffen en eenmaal geloosd zonder de verplichte zuivering.
 
Bij de snijbloemen bedrijven (170) was de naleving 78 %. Bij potplanten bedrijven (84) was de naleving gemiddeld 80%.

Groenten onder glas
In 2016 zijn 29 controles bij groententelers onder glas afgerond. 16 controles zijn uitgevoerd in combinatie met controles op de voorwaarden uit de hygiëne verordening. 8 maal is er gecontroleerd op de zuiveringsverplichtingen van imidacloprid. Hierbij is tweemaal een schriftelijke waarschuwing gegeven.

Het rapport is hier in te zien.

bron en foto: NVWA


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018