Relatie waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen

Vanuit de retail komt er steeds meer negatieve aandacht voor gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor neemt de druk op het minder gebruiken van deze middelen toe. Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid (2012-2027) richt zich hierop.

Het onderzoeksprogramma gaat uit van verschillende stappen. De eerste stap is het weerbaar telen gericht op het immuunsysteem van de plant om daarmee een sterk en weerbaar gewas te maken. Vervolgens robuuste en weerbare teeltsystemen toepassen, slimme en innovatieve technologieën gebruiken, aangevuld met duurzame maatregelen. “Als het met deze andere aanpak niet lukt, dan pas nadenken over aanvullend middelengebruik”, zegt Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid van LTO Glaskracht Nederland.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen
De huidige visie op gewasbeschermingsmiddelen gaat uit van geïntegreerde gewasbescherming door zoveel mogelijk biologische vijanden in te zetten en alleen noodzakelijke correctie met chemische middelen doen. Bij de (her)beoordeling of herregistratie van de middelen wordt ook naar de aspecten van waterkwaliteit gekeken. “Voor behoud van het beperkte middelenpakket, waarvan telers zeggen dat het al te weinig middelen zijn, is het van belang dat de middelen niet in het oppervlaktewater terecht komen. Want als de concentratie van de werkzame stof daarin te hoog is, kan de toelating van het middel wel eens worden ingetrokken”, laat de beleidsspecialist weten.

Criteria beoordeling
Waterkwaliteit is een zeer belangrijk criterium voor de beoordeling. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht. Naast de effecten op mens en milieu weegt het College ook de overschrijdingen uit de gewasbeschermingsatlas. Op het moment dat de cijfers veel te hoog zijn en de normen worden overschreden, kan de toelating onmiddellijk worden ingetrokken. Het Ctgb kan dit doen, maar ook de fabrikant van het middel om verdere imagoschade te voorkomen.

Aanvullende maatregelen
Bij teveel overschrijdingen van de normen zijn ook de volgende aanvullende maatregelen op het etiket mogelijk om de emissie te reduceren:
  • Extra wachttijd voor lozing
  • Volledige recirculatie van de teelt
  • Hoger zuiveringspercentage dan 95% vanuit de beoordeling of op verzoek van de fabrikant
Een daarop volgende stap kan zijn dat de toelating wordt ingetrokken.

Verberkt verwacht dat er in de toekomst meer middelen komen met aanvullende voorwaarden. Een hiervan is de certificering voor gebruik en onderhoud van de zuiveringsinstallatie. Maar ook kan op het etiket het aantal toepassingen van het middel worden verminderd om aan de strenge milieueisen te kunnen voldoen.

Bron: Glastuinbouw Waterproof (Harry Stijger)

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018