"NVWA: "78% naleving gewasbescherming bij snijbloemenbedrijven"

Gewasbescherming heeft tot doel de schadelijke effecten van plantenziekten, plagen en onkruiden binnen aanvaardbare grenzen te houden. Hiervoor zijn in de meeste gevallen gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen beschikbaar.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen bij onjuist gebruik een risico zijn voor mens, dier en milieu. Daarom mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen verhandeld worden en gebruikt volgens de omschreven toepassingen en de voorschriften die hiervoor gelden. De NVWA controleert de handel en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De controles vinden plaats in Nederland bij ongeveer 450 handelaren, importeurs en toelatingshouders (rechthebbenden om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen) en ongeveer 40.000 telers en loonwerkbedrijven.

Sierteelt onder glas
In voorgaande jaren (2012-2014) bleek dat met name in de teelt van roos, orchidee en chrysant niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en middelen in strijd met de voorschriften worden gebruikt. In 2015 zijn in de sierteelt gerichte controles uitgevoerd waarbij monsters genomen zijn en de administratie is onderzocht. Het eerder gevonden beeld werd hierbij bevestigd. Om de naleving te bevorderen zijn in 2016 in de sierteelt onder glas een groot aantal inspecties uitgevoerd. De sector was voorafgaand aan de inspecties via een artikel in een vakblad op de hoogte gesteld. In totaal zijn 321 controles uitgevoerd en 162 monsters genomen. Hierbij is bij 65 bedrijven een rapport van bevindingen opgemaakt wegens niet toegestaan gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In 42 gevallen was sprake van gebruik van een niet in de teelt maar wel in Nederland toegelaten middel. 11 keer was het toegepaste middel teveel of te vaak gebruikt. 13 keer werd een vervallen middel gebruikt en 2 keer een buitenlands middel. Daarnaast werd 8 keer een niet in de teelt toegestane werkzame stof aangetroffen en eenmaal geloosd zonder de verplichte zuivering.

Bij de snijbloemen bedrijven (170) was de naleving 78 %. Bij potplanten bedrijven (84) was de naleving gemiddeld 80%.

Verder zijn er overtredingen aangetroffen in voor het ontbreken van een bewijs van vakbekwaamheid, het op voorraad hebben van een buitenlands middel, het op voorraad hebben van vervallen middel, het ontbreken van de spuitregistratie en het ontbreken van de gewasbeschermingsmonitor. Deze overtredingen zijn (mee) opgenomen in een rapport van bevindingen.

In totaal zijn 67 rapporten van bevindingen opgemaakt. De nalevingsindicatie voor de sierteelt onder glas komt hiermee op 79 %. Dit resultaat is niet vergelijkbaar met die van 2015 (naleving 65%) omdat in 2015 de selectie van bedrijven gericht plaatsgevonden heeft. Eveneens is geen vergelijk mogelijk met de resultaten van 2012-2013 (naleving 88%) omdat in deze meting een aantal hoog risico gewassen niet meegenomen zijn.

Download het volledige rapport hier.

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018