Drie mobiele waterzuiveraars

De hoeveelheid lozingswater varieert en is afhankelijk van de teelt, waterstrategie en kwaliteit van het gietwater. Uit onderzoek van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw blijkt dat ongeveer 65% van de bedrijven jaarlijks minder dan 600 m3/ha loost. Vooral voor deze bedrijven met weinig lozingswater per week en een klein oppervlak (en weinig investeringsruimte) kan mobiele zuivering een interessante oplossing zijn om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018.Geavanceerde oxidatie
Waterson in De Lier was het eerste bedrijf met een mobiele waterzuiveringsinstallatie. In een grote aanhangwagen is een BZG-goedgekeurde installatie van Water IQ geplaatst. De zuiveringstechniek gebeurt met geavanceerde oxidatie op basis van een vaste dosering waterstofperoxide (H2O2), een katalysator en geïoniseerde lucht. Met geavanceerde filtertechnieken is het mogelijk om het water niet alleen te zuiveren, maar ook te ontsmetten, door de virussen, bacteriën en schimmels te verwijderen.

Telers kunnen het waterzuiveringbedrijf bellen voor eenmalige service of gaan een membership-abonnement aan voor de mobiele waterzuivering. Met dit concept wil het bedrijf telers volledig ontzorgen, waarbij eenvoudigweg per gezuiverde kubieke meter wordt betaald. Bij het abonnement plaatst Waterson een watermeter op de inlaat van de drainsilo, die op afstand uitleesbaar is. Wanneer het waterzuiveringsbedrijf registreert dat de drainsilo vol raakt, komen ze met de mobiele installatie om het restwater te zuiveren.

Calamiteiten bij nul-lozing
Voor calamiteiten bij bedrijven die voor de nul-lozing gaan, maar door onvoorziene omstandigheden toch een keer moeten lozen, heeft het bedrijf het ‘easy-solution’-abonnement. “Wanneer de huidige ontsmetter kapot is of een teler door een virus of om andere reden niet meer kan recirculeren en moet lozen, zorgen we voor een oplossing”, zegt Joyce Sonneveld van Waterson. “We garanderen dan dat er binnen 24-uur een zuiveringsinstallatie staat of extra buffercapaciteit is.” Het bedrijf heeft grote waterdichte mestopslagzakken van 200 m3 beschikbaar om op locatie uit te vouwen en aan te sluiten. Verder verhuren ze een waterdichte 40 kuub container als tijdelijk buffer.

Geen moeilijke keuze
Bij Marel Zuivert in De Lier wordt momenteel voor mobiele waterzuivering een trailer speciaal ingericht eveneens met een BZG-goedgekeurde installatie van Water IQ. In januari kunnen ze daarmee naar glastuinbouwbedrijven toe om het spuiwater te zuiveren. “Waterzuivering sluit aan bij het ‘natte’ loonwerk en is een aanvulling op onze dienstverlening voor telers. Onze klanten hebben hier belangstelling voor om dat voor hen uit te voeren”, zegt Wim Vreugdenhil van Marel. “Na meerdere gesprekken met Wageningen UR Glastuinbouw hebben we gekozen om te investeren in een installatie om het water te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee kunnen we telers volledig ontzorgen.”

De capaciteit van de installatie is 5 m3 per uur. Hiermee zijn gewasbeschermingsmiddelen tot 99,8% uit het water te halen. Dat is perfect voor de imidacloprid-middelen, zoals is opgenomen in het wettelijke gebruiksvoorschrift. Voor het vereiste zuiveringsrendement van 95% vanuit de zuiveringsplicht kan de installatie 7,5 m3 per uur zuiveren.

Systeem zelf ontworpen
Verhoeve Milieu & Water in Dordrecht heeft zelf een systeem voor waterzuivering ontworpen en gebouwd. Het systeem bestaat uit voorfiltratie met een zandfilter en drie chemische processen voor zuivering. De basis wordt gevormd door Ozon (O3) gecombineerd met waterstofperoxide. Hierna volgt in een tweetal reactietanks een UV-behandeling. “De UV is om het restant van de ozon te kraken en de laatste klap in de zuivering te geven”, zegt Art Lobs van Verhoeve Milieu & Water. “We hebben gekozen voor een combinatie van technieken met als basis een relatief kleine ozongenerator met een specifieke doseertechniek, die kleine ozonbelletjes maakt. Deze verdelen zich beter in de waterstroom, waardoor de ozonreactie meer rendement oplevert.” De testen voor de BZG-goedkeuring zijn goed doorlopen en naar verwachting wordt de installatie voor het eind van dit jaar goedgekeurd.

Verschillende opties
De plug-and-play installatie is in een 20 voet (20ft) zeecontainer gebouwd, die op een vrachtwagen wordt vervoerd. De capaciteit van de mobiele zuiveringsinstallatie is 5 m3/uur om 99% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het water te halen. De installatie is optioneel uit te breiden met natrium- en/of nitraatverwijdering of in te zetten als ontsmetter.

Bij verhuur van de installatie betaalt een teler een vast bedrag voor het transport en een bedrag per gezuiverde kuub water. Optioneel is een abonnement, waarbij voor een jaarlijks bedrag een niveausensor in de vuil water silo wordt gemonitord. Als de silo vol is, komt het bedrijf het water zuiveren en betaalt de teler een bedrag per gezuiverde kuub water.

Plan voor vaste zuiveringsinstallatie
Marel Zuivert heeft een plan om een vaste waterzuiveringsinstallatie op het eigen bedrijfsterrein te bouwen. “Als we hiervoor vergunning en toestemming krijgen, gaan we dat plan realiseren. Het vuile water van de bedrijven, die moeilijk bereikbaar zijn met de trailer voor de mobiele waterzuivering, halen we dan met eigen tankwagens op om te zuiveren”, vertelt Vreugdenhil. “De mensen van het waterschap, die we op het WaterEvent hebben gesproken, vinden dit een fantastische oplossing. Vooral omdat het oppervlaktewater de komende jaren schoner moet. Want als dat niet gebeurt, zullen gewasbeschermingsmiddelen worden verboden.”

Met de vaste waterzuivering willen ze een probleem oplossen voor telers die bijvoorbeeld een te kleine buffer, soms maar 10 m3, voor vuil water hebben. Daarnaast willen siertelers hun water met reststoffen ook kwijt. Wanneer ze vraag naar gezuiverd water krijgen, willen ze dat aan telers gaan leveren.

Bron: Glastuinbouw Waterproof (Harry Stijger)

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018