doelstelling 2022 lijkt sector te gaan halen

6,3 miljoen CO2-heffing voor Nederlandse glastuinbouw in 2021

De Nederlandse glastuinbouw heeft het CO2-emissiedoel van 2021 overschreden. Daarom moeten telers volgens het CO2-sectorsysteem een heffing gaan betalen. Zij hebben hierover op 15 november een brief gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De totale heffing voor de sector kom op € 6,3 miljoen uit.

De totale CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector was in 2021 6,2 Mton. Dit heeft RVO vastgesteld op basis van gegevens die de glastuinders hebben aangeleverd via de Gecombineerde opgave. De 6,2 Mton CO2 is een overschrijding van het afgesproken emissieplafond (5,9 Mton CO2) met 0,3 Mton. Dit verschil heet het CO2-emissiesaldo.

Oorzaken
Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland verklaart de overschrijding van het plafond door vooral te wijzen op aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling-installaties (wkk’s) die meer elektriciteit produceerden dan de jaren ervoor. Door een prijsverschil tussen elektriciteit en gas was er een grote vraag uit het elektriciteitsnet. Aan de andere kant viel de overschrijding mee doordat de sector meer duurzame energie en warmte gebruikte, en minder energie verbruikte per vierkante meter.

Bij de berekening van het definitieve CO2-emissiesaldo van 2021 heeft RVO de gunstige emissiesaldo’s van de jaren 2018, 2019 en 2020 afgetrokken. Daardoor komt het emissiesaldo uiteindelijk op 0,26 Mton. Vermenigvuldigd met de emissieprijs van € 24,47 per ton CO2 komt de totale heffing voor de sector op € 6,3 miljoen.

Heffing ingezet voor energietransitie
RVO verdeelt dit bedrag naar verhouding over de glastuinbouwbedrijven. Bedrijven met een lage CO2-uitstoot betalen minder dan bedrijven met een hoge uitstoot. Het ministerie van Landbouw, Natuur Voedselkwaliteit (LNV) bekijkt in overleg met Glastuinbouw Nederland hoe de € 6,3 miljoen wordt ingezet om de energietransitie in de glastuinbouw te stimuleren.

De glastuinbouwsector heeft afspraken gemaakt met de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen. Met de CO2-regeling en subsidies voor verduurzaming en innovatie werken de sector en de overheid samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector. Ook is de CO2-regeling een tegenprestatie voor een lagere energiebelasting voor de glastuinbouw.

CO2-emissieplafond 2022
In het Convenant CO2-emissieruimte binnen het CO2-sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2021-2024 is afgesproken dat de CO2-emissie lineair afneemt van 6,0 naar 5,4 Mton, met voor 2022 een plafond van 5,8 Mton. Hoewel de formele CO2-registratie over 2022 door RVO nog loopt, zal zeer waarschijnlijk dit plafond in 2022 niet overschreden worden, stelt Glastuinbouw Nederland in een bericht over de Energiemonitor 2022. Over de jaren daarna is nog niets te zeggen.

"De nog steeds hoge energieprijzen en de belangstelling voor de diverse subsidieregelingen en cursussen rond besparing en fossielvrije teelt ondersteunen een verder dempend effect op het energiegebruik. In hoeverre de extensiveringsmaatregelen worden doorgezet, is nog niet duidelijk en mede afhankelijk van marktontwikkelingen voor de producten."


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.