4 miljard euro voor verduurzaming land- en glastuinbouw Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil 4 miljard euro investeren in verduurzaming van de land- en glastuinbouw. Dat valt te lezen in het voorontwerp gebiedsprogramma waarmee de provincie natuur wil herstellen, emissies van stikstof en broeikasgassen reduceren en waterkwaliteit wil verbeteren.

Het zijn allemaal opgaven voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). De provincie Zuid-Holland werkt, samen met de gebiedspartners, aan een nieuwe balans in het landelijk gebied.


Een vergrote weergave van de afbeelding is hier te zien.

Hoe gaat de provincie dat doen voor de glastuinbouw?
Voor emissiereductie van stikstof en broeikasgassen zet de provincie door op de transitie van de land- en (glas)tuinbouw naar een duurzaam en circulair systeem. De provincie geeft de agrariërs de ruimte om zelf keuzes te maken hoe zij tot verduurzaming van hun bedrijf komen. Zuid-Holland gaat samen met overheden, de markt en agrariërs een monitoringssystematiek ontwikkelen om de duurzaamheidsprestaties van individuele agrarische bedrijven te monitoren. Om de doelen voor de industrie en mobiliteit te behalen, zijn landelijke afspraken gemaakt, waarmee onder andere de haven en de industrie in Zuid-Holland aan de slag moeten.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit maakt de provincie, in nauwe samenwerking met de boeren en tuinders, afspraken over reductie van emissies in het watersysteem. Dit gaat bijvoorbeeld over nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Ook andere sectoren dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Financiën van de glastuinbouw
De provincie Zuid-Holland heeft financiële middelen nodig om de transitie van het landelijk gebied in Zuid-Holland mogelijk te maken, waarbij de provincie uitgaat van een substantiële dekking uit het Transitiefonds. In het toetsbaar voorontwerp heeft de provincie een globale kostenraming aangeleverd van 9 miljard euro die het mogelijk maakt om samen met de gebiedspartners de doelen te behalen. Het betreft een eerste grove indicatie. Dit bedrag kan nog oplopen, of afnemen, afhankelijk van welke maatregelen het Rijk in nationale zin gaat nemen. De kostenraming gespecificeerd voor de (glas) tuinbouw bestaat uit:

  • €4 miljard voor de verduurzaming van de land- en (glas)tuinbouw

In de kostenraming gaat de provincie Zuid-Holland ervan uit dat praktisch elke hectare in het landelijk gebied van Zuid-Holland te maken krijgt met aanpassingen vanwege één of meerdere opgaven. Grondprijzen liggen, door de schaarse ruimte, gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland. De maatregelen die genomen moeten worden, zullen daarom veelal plaatsvinden op relatief dure grond. Daarnaast betreft het voornamelijk wijzigingen in kapitaalintensieve bedrijfsvoeringen van land- en (glas)tuinbouw.

2024
Het toetsbaar voorontwerp ZH-PLG met de titel ‘Naar een nieuwe balans in het landelijk gebied’ wordt op 28 juni besproken door Provinciale Staten. Op 1 juli dient de provincie Zuid-Holland vervolgens het toetsbaar voorontwerp ZH-PLG in bij het Rijk. Vaststelling van de plannen moet dan begin 2024 gebeuren. Op dat moment zijn dan de reacties van partners, Staten, Rijk, Ecologische Autoriteit en Planbureau voor de Leefomgeving er ook in verwerkt.

Bron: Provincie Zuid-Holland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.