2021 beste jaar voor sierteeltsector met nettobedrijfsresultaat van €164.500

In hoeverre kan het gemiddelde Vlaamse landbouwbedrijf voorzien in een volwaardige vergoeding voor de ingezette productiefactoren grond, bedrijfskapitaal en arbeid? Er zijn diverse inkomensindicatoren mogelijk afhankelijk van de invalshoek. Het bedrijfsinkomen (BI) dat het inkomen aangeeft dat overblijft als vergoeding voor de interne productiefactoren is een interessante factor. Het BI voor de gespecialiseerde sierteeltbedrijven onder glas schommelt in de periode 2012- 2021 tussen de €67.700 euro en €269.500 euro per bedrijf en €29.500 euro en €154.600 euro per familiale arbeidskracht (FAK).

De resultaten zijn afkomstig van een 600-tal land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) dat wordt beheerd door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

De indicator presenteert de resultaten voor de gespecialiseerde sierteeltbedrijven onder glas. De resultaten zijn geëxtrapoleerd naar de totale Vlaamse sierteelt onder glas, zodat ze representatief zijn voor de beroepsmatige Vlaamse sierteelt onder glas.


Kengetallen, per boekjaar, voor sierteelt onder glas

Bedrijfseconomische inkomensindicatoren, in euro per bedrijf
Onderstaande figuur geeft voor de periode 2012-2021 een overzicht van het factorinkomen, het bedrijfsinkomen, het familiaal arbeidsinkomen en het netto bedrijfsresultaat voor de gespecialiseerde sierteeltbedrijven onder glas. Het factorinkomen van de glassierteelt in Vlaanderen schommelt in de periode 2012-2021 tussen de €169.100 en €396.800 euro per bedrijf. In 2013 is dat het laagst en in 2021 het hoogst.

Het departement schrijft dat ze zien dat het factorinkomen in 2021 flink toeneemt met €119.900 euro per bedrijf en daarbij uitkomt op het hoogste factorinkomen sinds 2012 wanneer ze focussen op de meest recente boekjaren. De totale opbrengsten nemen toe met €289.000 euro per bedrijf ten opzichte van 2020. Dit is te danken aan de toename van de opbrengsten uit de beschutte sierteelt, maar ook aan de verkopen van elektriciteit. De nonfactorkosten stijgen ook hard met ca. 169.100 euro per bedrijf ten opzichte van 2020. Ook hier speelt energie een rol.

Het bedrijfsinkomen van de sierteelt onder glas ligt in de periode 2012-2021 tussen de €67.700 euro en €269.500 euro per bedrijf. De glastuinbouw kent (van de in beschouwing genomen sectoren) de hoogste inzet van externe arbeid, gevolgd door fruit en sierteelt.

Een vergrote weergave van de afbeelding is hier te zien.

Het familiaal arbeidsinkomen (FAI) voor de sierteelt schommelt in de periode 2012-2021 tussen €57.600 euro (2012) en €248.800 euro per bedrijf (2021). Voor de bedrijven gespecialiseerd in glastuinbouw zijn er, gemiddeld over 2012-2021, 2,0 familiale arbeidskrachten (FAK). In de periode 2012-2021 was het nettobedrijfsresultaat (NBR) alleen in 2013 en 2014 negatief. In de andere jaren scoorde de sierteelt steeds een positief NBR. 2021 was, gemiddeld genomen, voor de sierteelt onder glas het beste jaar met een NBR van €164.500 euro per bedrijf.

Bedrijfseconomische inkomensindicatoren, in euro per arbeidskracht
Bij de glastuinbouwsector waar een hoog aantal voltijdsarbeidskrachten (VAK) werkzaam is en dan met name inzet van externe arbeid, kan het voorkomen dat het factorinkomen per voltijdse arbeidskracht een pak lager uitvalt dan het bedrijfsinkomen per familiale arbeidskracht. De Departement Landbouw & Visserij Vlaanderen schrijft dat in de sierteelt dit effect zichtbaar is maar beperkter dan bij de glastuinbouw.

Voor de sierteelt onder glas schommelt het bedrijfsinkomen per FAK in de periode 2012-2021 tussen de €29.500 euro en €154.600 euro per FAK. In onderstaande figuur is duidelijk te zien dat, met name sinds 2016, voor de sierteelt het bedrijfsinkomen per FAK op een hoger niveau ligt dan het factorinkomen per VAK. Bij de landbouwsectoren (met een zeer geringe inzet van externe arbeid) is dit nergens te zien.


Een vergrote weergave van de afbeelding is hier te zien.

Het familiaal arbeidsinkomen (FAI) per familiale arbeidskracht is de vergoeding voor de eigenarbeid per familiale arbeidskracht. De sierteelt scoort in de periode 2012- 2021 een minimale FAI per FAK van €25.100 in 2013 tot het maximum van €142.700 euro per FAK in 2021. Het nettobedrijfsresultaat (NBR) per familiale arbeidskracht is voor de sierteelt onder glas in de periode 2012-2021 – zoals de cijfers uitgedrukt in euro per bedrijf al lieten zien met uitzondering van 2013 en 2014 steeds positief, wat betekent dat de productiefactoren voldoende vergoed worden en er ook een vergoeding voor het ondernemersrisico (winst) resteert.

Bovenstaande figuren geven gemiddeldes weer voor de sierteelt onder glas per jaar, waardoor de verschillen tussen de individuele bedrijven niet zichtbaar zijn.

Bron: Departement Landbouw & Visserij


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.