Maarten Bánki van Royal FloraHolland:

"Zo temmen wij pro-actief het CSRD monster"

Royal FloraHolland is een grote speler in de internationale sierteelt, die duurzaamheid (ESG) hoog in het vaandel heeft staan, niet omdat dit 'zo hoort' tegenwoordig, maar omdat duurzaamheid alles te maken heeft met voortbestaan op de lange termijn, de continuïteit van coöperatie en bedrijf, de kwekerij overnemen van de vorige generatie en weer doorgeven aan de volgende generatie volgens het goede rentmeesterschap, meldt Taxence. 

Verreweg de meeste kwekers zijn, denken en werken duurzaam. Er is geen één kweker die ‘zomaar’ te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of ‘zomaar’ water verspilt. Zuinig omgaan met de natuur en natuurlijke hulpbronnen zit diep ingebakken en bovendien gaat duurzaamheid ook over geld. 

Het is mogelijk om in te schrijven voor de tweedaagse cursus "CSRD in de praktijk via deze link

De uitdagingen van Royal FloraHolland 
Royal FloraHolland wil graag voorkomen dat zaken hun overkomen. Als Royal FloraHolland dus duidelijke trends in de markt zien, of ontwikkelingen op hun af ziet komen, zorgt Royal FloraHolland dat FloraHolland er proactief mee aan de slag gaan. Zo heeft Royal FloraHolland CSRD ook tijdig en serieus aangepakt.

"We willen als organisatie het liefst zelf grip houden op hoe we met deze ontwikkelingen in de toekomst omgaan voordat iemand ons zegt hoe we dat moeten doen Het is overigens goed dat we tijdig zijn begonnen, want het is best groot en ingewikkeld wat er op ons afkomt met CSRD. " 

Duurzaamheid is de toekomst 
Duurzaamheidsthema’s staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het is daarmee niet de vraag óf een sector of individueel bedrijf daarop in moet spelen, maar hóe en in welk tempo. Duurzaamheid is een investering voor nu en later, in maatschappij, milieu en toekomst. Ook voor de sector. Vanaf de tuin tot in de vaas bij de consument. Daarom is Royal FloraHolland hier al jaren mee bezig.  

De laatste jaren is Royal FloraHolland met de kwekers bezig om meer transparant te zijn over de manier van produceren d.m.v. de certificaten gekoppeld aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI2025). De retail vraagt om duurzame gecertificeerde producten en ook de groothandel en bloemisten vragen er in toenemende mate om. Transparant zijn over duurzaamheid wordt ‘het nieuwe normaal’.

Helaas ziet nog niet iedereen dat al in dezelfde mate. Dit zijn vrij uitdagende trajecten, omdat sommige kwekers, vaak meer kleinschalige, nog moeite hebben met certificering. Veelal vanwege de investering en/of de administratieve last. Maar ook omdat ze de noodzaak nog niet inzien, omdat hun kopers er nog niet om vragen Terwijl het juist nu al kansen zijn om je te onderscheiden en kopers aan je te binden.  

Ook CSRD vereist die openheid en dan gaat het niet alleen om de bedrijven die zelf CSRD-plichtig zijn. Ook de bedrijven die aan CSRD-plichtige bedrijven leveren, moeten steeds transparanter zijn over hun manier van produceren.  Steeds vaker wil men door de keten heen een goed beeld hebben van milieu-impact van bloemen en planten.

Daarom wordt er – naast certificering – nu ook gewerkt aan een footprint methodiek, die door de Europese Commissie wordt goedgekeurd, op basis waarvan kwekers te zijner tijd hun productfootprint kunnen berekenen, om zich te kunnen benchmarken aan andere kwekers, om kopers te ondersteunen in hun aankoopbesluiten en om impact berekeningen te kunnen maken om zich mee te kunnen onderscheiden. 

Ook de veranderingen op het vlak van verpakkingen die vanuit de EU worden aangekondigd vanaf 2030, bijvoorbeeld over hergebruik, recycling en het gebruik van een verplicht percentage recyclaat lijken nog ver weg. Maar de tijd vliegt en dus is het belangrijk hier vroegtijdig over na te denken en nu al de juiste keuzes te maken en er transparant over te zijn. De veiling is hierover nu al met de kwekers in gesprek. 

‘Belangrijke rol te vervullen’ 
Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van de sector, de coöperatie, het bedrijf en de marktplaats. Bij RFH zeggen ze ‘een groene toekomst kweken we samen’. Samen creëren ze kansen voor  groei en succes op de wereldwijde markt. Duurzame productie, duurzame producten én duurzame dienstverlening, dat is en blijft de norm. Om ook op lange termijn succesvol te zijn en te blijven, zet RFH zich in om de coöperatie, het bedrijf en de sector duurzamer te maken.

RFH is een belangrijke schakel in de internationale sierteeltketen. RFH voelt de verantwoordelijkheid om niet alleen het bedrijf en de coöperatie te verduurzamen, maar deze rol te spelen in de (internationale) sierteeltsector – waar dit kan en waar dit de onderneming gegund wordt. Deze verduurzamingsrol kan RFH niet alleen vervullen, maar wel samen met kwekers, handelsbedrijven en andere sectorpartijen.   

Start CSRD rapportage  
Vanaf 2025 moet RFH  rapporteren over de impact van de activiteiten voor mens en milieu. Zee gaan in het jaarverslag over 2022 al een deel op basis van de CSRD vereisten rapporteren. Waarom? CSRD is een groot, maar vriendelijk ‘veelkoppig monster’ dat op de veiling afkomt en het kost veel tijd om zo’n monster te bedwingen. Dit is zo groot, veelomvattend en ingewikkeld dat elk jaar dat men wacht, men het daarna moeilijker hebt.

Uitstellen levert niks op. En door gewoon te beginnen, leert men veel. Het CSRD raamwerk geeft structuur en daardoor houvast. Als je met CSRD aan de gang gaat, blijkt dat best veel data en informatie al voorhanden is binnen de organisatie. CSRD dwingt dus om binnen de organisatie te integreren en samen te werken. RFH zal in het jaarverslag over 2022 al invulling geven aan ongeveer 56 van 82 Draft Disclosures van de CSRD.

Men zou kunnen zeggen dat RFH het laaghangend fruit al kunnen rapporteren. Hele stukken kunnen daarentegen ook nog niet gerapporteerd. RFH is transparant over wat ze al doen en kunnen rapporteren. En ze gaan hard aan de slag met de nog ontbrekende stukken. RFH weet waar de uitdaging zit. 

 1. "CSRD helpt ons ook.  
  Verbeterde transparantie op de duurzaamheidsthema’s die ertoe doen versterkt een goede reputatie. Hoe opener je bent, hoe meer je als betrouwbaar wordt gezien door leden en hun kopers en andere stakeholders"
 2. "CSRD helpt ons ook omdat het een goede kapstok biedt van mogelijk relevante ESG-onderwerpen. Sommige onderwerpen zijn verplicht en verder gaat het erom dat we zelf en met onze stakeholders bepalen wat de materiele onderwerpen zijn, voor ons als coöperatie met een bedrijf. Dit is de materialiteitsanalyse. Vervolgens is het zaak om alles wat er nog moet gebeuren in de tijd te zetten en gewoon te beginnen."
 3. "RFH heeft een two sided-platform Floriday, met aan de ene kant kwekers en aan de andere kant de handelsbedrijven die van de kwekers kopen. Ook duurzaamheid kan zorgen voor positieve netwerkeffecten; handelsbedrijven zijn gebaat bij kwalitatief goede, duurzame kwekers en kwekers zijn gebaat bij kopers die dat waarderen. Dan versterken kwekers en hun kopers elkaar en wordt het platform sterker en aantrekkelijker."
 4. "Door de transparantie op duurzaamheid te combineren met digitale mogelijkheden kun je naast het in beeld brengen van de status quo ook mooie functionaliteit creëren waarmee je het platform Floriday kunt versterken. Nu al zijn op de veilingklokken de duurzaamheidscertificaten te zien en op het digitale platform Floriday kunnen kopers al filteren op duurzaamheidscertificaten."   
 5. "CSRD biedt kansen om anderen mee te nemen in onze duurzaamheidsinspanningen. De sierteelt, en dan met name de sierteelt onder glas, staat te boek als een sector met een hoog energieverbruik en daardoor hoge CO2-uitstoot. Het gaat er echter om hoe we samen de sierteelt zo duurzaam mogelijk kunnen maken."

  "De sierteelt moet niet klakkeloos worden weg gezet als vervuilers, maar moet juist worden gezien als een branche die er alles aan doet om zo duurzaam mogelijk te zijn, o.a. door innovatie. Nu al zijn er hele mooie voorbeelden van kwekers die op duurzame wijze warmte en elektriciteit opwekken." 

Uitdagingen rond CSRD 

 1. De CSRD is nu nog vers, de inkt is nog niet helemaal droog. Daarom valt er ook nog veel te ontdekken. Hoe gaan straks de accountants op CSRD auditen? En wat betekent limited en reasonable assurance nu werkelijk in de praktijk? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de data en de informatie die daaruit wordt gedestilleerd? Is het verstandig een Internal Control Framework op te zetten voor het verzamelen, opslaan en publiceren van niet-financiële data? Wat zijn de toetsingscriteria exact en hoe ontwikkelen die zich in de komende jaren? En toch is het het beste gewoon te beginnen. Al doende leert men…  
 2. Misschien wel de grootste uitdaging is het stellen van doelen. En dan met name op de middellange termijn; 2025 – 2030. Het is in mijn opvatting makkelijker om te roepen dat men als bedrijf in 2050 CO2 neutraal is, dan om voor 2030 te zeggen dat de CO2 uitstoot met x% zal zijn afgenomen. Om daadwerkelijk in 2030 een substantiële stap te zetten moet men namelijk nu starten, nu de plannen maken en de middelen regelen.

  Voor RFH is het Green House Gas-protocol key. De veiling maakt nu een klimaatplan om gecontroleerd stappen te zetten t.a.v. de CO2-uitstoot. RFH maakt al stappen, maar dit vraagt nog serieuze inspanningen. RFH heeft veel vastgoed. Alleen Aalsmeer is al zo groot als Monaco. 
 3. Data kwaliteit en data integriteit is belangrijk. Van data maakt men informatie waarop beslissingen worden genomen en die wordt gebruikt om stakeholders te informeren. De data moeten dus goed, consistent en betrouwbaar zijn. Volgens RFG moet men dus zorgvuldiger omgaan met duurzaamheidsdata en met het omzetten van deze data naar informatie. Een Internal Control Framework hiervoor opzetten gaat helpen. Dan dwingt men zichzelf om datazaken goed te documenteren in processen, zodat het verifieerbaar wordt.  

‘Duurzaamheid is van ons allemaal’ 
Maarten is er blij mee dat duurzaamheid onder de aandacht is van de directie, het managementteam, de Raad van Commissarissen, Ledenraad en FloraHolland Product Commissies (FPC’s). "Duurzaamheid is iets van iedereen."  Zo kreeg Maarten gisteren nog een mailtje van de CFO. "Hij vroeg me: “klopt dat getal wel” bij een van onze duurzaamheid kpi’s?  Dit bewijst dat het leeft. Duurzaamheid komt steeds meer in het kloppend hart van onze bedrijfsvoering. "

"Alleen maar duurzame zaken meten is prima, maar wat is je doel erbij?  Durf je een statement te maken?" 

Vervolgstappen 
"In de bedrijfsvoering van Royal Flora Holland wenst we duurzaamheid nog meer onder de aandacht brengen. Alhoewel het al verbazend is met wat voor ideeën onze mensen nu al naar ons toekomen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over medewerkers uit de logistieke distributie, die meedenken over de hoeveelheden afval op de werkvloer en hoe dat beter gescheiden kan worden ingezameld."

"Of de vraag stellen: Waarom doen we drie lagen plastic wrap foil om een kar, zijn twee lagen om een kar niet voldoende? Dit uiteraard om de berg plastic afval te verminderen. Of: De koelceldeur achter je sluiten om zo energie te besparen. Dit stimuleren we met een plaatje op de koelceldeur dat niet compleet  is als celdeur open is. Een idee van de mensen in de operatie zelf ook. Het gaat dus om alledaagse, praktische zaken."

"Die credits wil ik onze mensen in de operatie zeker geven in dit verhaal. Duurzaamheid is zeker niet alleen van afdeling duurzaamheid.  ‘Duurzaamheid zit in het kloppend hart van onze bedrijfsvoering.’" 

Bron: Royal FloraHolland 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.