Bezwaar tegen speciale ruimte-voor-ruimteregeling slaagt niet

In Ter Aar zijn plannen voor woningbouw op de plek van glastuinbouwbedrijven. Een groot deel van de aanwezige tuinders zou hebben aangegeven te willen stoppen of elders te willen gaan telen om meer toekomstperspectief te hebben. De gemeente ziet daarom kans het gebied te herontwikkelen. Er komt ook extra ruimte voor natuur.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ruimte-voor-ruimteregeling. Omwonenden hebben bezwaren tegen het in maart 2021 vastgestelde bestemmingsplan (Paradijsweg Westzijde - fase 1) dat de komst van onder meer 41 nieuwe woningen mogelijk maakt. Zij stellen onder meer dat de ruimte-voor-ruimte-regeling niet goed gebruikt wordt. Zij wijzen erop dat, omdat een deel van de bedrijven niet stopt maar slechts verplaatst, er geen sprake is van 'compensatie' maar van 'nieuwe woningbouwontwikkeling'.

Dit achten zij in strijd met de ruimte-voor-ruimte-plusregeling. Bij die regeling gaat het namelijk uitdrukkelijk om het verminderen van de belasting van bebouwing op de ruimte door glastuinbouw te verruilen voor kleinschaliger ruimtegebruik, namelijk woningbouw. Volgens de twee appelanten in de zaak zijn bij de totstandkoming van het plan niet ruimtelijke maar financiële motieven leidend geweest. De Raad van State heeft bij uitspraak op 18 januari 2023 in eerste aanleg hun bezwaren ongegrond verklaard.

8,7 hectare glas maakt plaats
Voor bedrijfsverplaatsingen gelden bij de ruimte-voor-ruimte-plusregeling andere regels, zo valt te lezen in de uitspraak. "Voor bedrijven die omwille van de continuïteit en de verbetering van de bedrijfsvoering hebben aangegeven te willen verplaatsen is maatwerk toegepast. Op basis van een met de provincie afgestemde rekenmethode (de onteigeningsmethode) is het aantal bouwkavels bepaald dat nodig is voor de bekostiging van de bedrijfsverplaatsing. Hierbij is het aantal bouwkavels dat ontstaat door de sloop van glasopstallen betrokken."

Hoewel het om een verruiming gaat van de ruimte-voor-ruimteregeling Ruimte, gaat de benadering wel uit van een duidelijke kwaliteitsimpuls, zo staat in de plantoelichting, vindt de rechter. In de planttoelichting staat dat er bijna 8,7 hectare glas gesaneerd wordt. Drie glastuinbouwbedrijven worden verplaatst. Er komt in de nieuwe inrichting ruimte voor ruim 10 ha nieuwe natuur en ook voor nieuwe watergangen. Daarnaast komen er 41 woningen. 

Dat een deel van de glastuinbouwbedrijven haar bedrijfsactiviteiten naar elders, buiten het plangebied, verplaatst en dat in zoverre geen daadwerkelijke vermindering van het aantal vierkante meter agrarische opstallen wordt bereikt, maakt niet uit volgens de rechter omdat duidelijk ook realisatie van natuur in de plannen is opgenomen en verankerd. Binnen één jaar na realisatie van de helft van de woningen moet natuur gerealiseerd zijn. 

Bron: Raad van State


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven