Belastingdienst rekent eenmalig met gereduceerde energieprijs

Normbedragen glastuinbouwgewassen stijgen door energiecrisis

De 'Landelijke Landbouwnormen 2022' zijn beschikbaar gemaakt door de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst stelt normbedragen voor 2022 voor de meest gangbare kostenposten op en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. De Belastingdienst geeft aan dat de 'extreem hoge energieprijzen' van invloed zijn op de normbedragen. Voor genormeerde glastuinbouwgewassen is eenmalig gerekend met een gereduceerde energieprijs. Dat neemt niet weg dat de normbedragen toch (flink) stijgen.

Wijzigingen die we tegenkomen ten opzichte van 2021 zijn een hogere afschrijving voor tweejarige substraatmatten onder het kopje 'bedrijfsmiddelen met een korte levensduur' (was 33,3%, wordt 50% afschrijving bij lineaire methode) en verhoging van de normbedragen voor gewassen. Vooral het normbedrag voor chrysanten is enorm gestegen. Zie de tabel hieronder. 


Normbedragen 2022


Normbedragen 2021

Eenmalig gereduceerde energieprijs
Als toelichting op de hogere normbedragen schrijft de Belastingdienst: "De normbedragen zijn vastgesteld aan de hand van gegevens uit de administratie van diverse kwekers. Verder is bij het vaststellen van de normbedragen rekening gehouden met het risico van plantziekten.

Dit jaar was er sprake van een uitzonderlijke situatie door de extreem hoge energieprijzen. De normen zouden met de huidige energieprijzen extreem hoog worden. Daarom is besloten bij het vaststellen van de normen eenmalig te rekenen met een gereduceerde energieprijs. Ook om de tuinders met een langdurig
energiecontract een norm te geven die overeenkomt met de werkelijke kosten." 

Zelf normbedrag gewas bepalen
Niet alle gewassen (de Belastingdienst noemt als voorbeeld radijs, leliebloemen en uitgangsmaterialen) zijn genormeerd. Waar er geen normen zijn opgesteld, wordt bij een glastuinbouwondernemer aan de hand van gegevens uit de administratie bepaald wat het bedrag is dat de teler moet activeren. Daarbij mag de teler rekening houden met een reeks kosten voor onder meer arbeid, uitgangsmateriaal en energie. Ook mag rekening gehouden worden met het risico van plantenziekten. 

Aan de 'Landelijke Landbouwnormen 2022' werkten de volgende partijen mee: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA), Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren (TAAK) en Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). 

Bekijk hier het volledige document van de Belastingdienst met Landelijke Landbouwnormen voor 2022. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven